Etatsråd Niels Andersens og hustrus Sygehjælpslegat til fordel for uformuende beboere i Viborg Amt

Etatsråd Niels Andersens og hustrus Sygehjælpslegat til fordel for uformuende beboere i Viborg Amt Hjælp i anledning af sygdom. Yderligere oplysninger: Berettiget til legatets midler er: Sygdomsramte personer i trang med fast bopæl i Viborg Amt, hvor kroniske/langvarigt sygdomsramte træder forud for øvrige sygdomsramte. Legatet kan søges til dækning af egenudgifter – ved sygebehandling og… Fortsæt læsning af Etatsråd Niels Andersens og hustrus Sygehjælpslegat til fordel for uformuende beboere i Viborg Amt

Det Krampske Legat til understøttelse for uformuende Jomfruer som ønske at Absolvere Examen Artium

Det Krampske Legat til understøttelse for uformuende Jomfruer som ønske at Absolvere Examen Artium Støtte til kvindelige elever i de gymnasiale uddannelser. Yderligere oplysninger: Ansøgere må være danske statsborgere, uformuende og ikke fyldt 22 år. Skriftlig ansøgning indeholdende alle nødvendige oplysninger skal medsendes. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]