Søskende Anders, Peter, Martine og Cathrine Jensens Legat for enligt stillede ugifte døtre af præster, lærere og landmænd af den dannede klasse i Fyns stift

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Søskende Anders, Peter, Martine og Cathrine Jensens Legat for enligt stillede ugifte døtre af præster, lærere og landmænd af den dannede klasse i Fyns stift Uddeling af legatportioner på 2.000 kr. til enligt stillede døtre af præster, lærere og landmænd af den dannede klasse i Fyns stift. Se også:Søskende Anders Peter, Martine og Cathrine Jensens […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Selskabet, som understøtter ugifte kvinder, hvis kår ikke svarer til deres opdragelse.

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Selskabet, som understøtter ugifte kvinder, hvis kår ikke svarer til deres opdragelse. Se også:Frøken Stinna Jensen-Søholms Legat for ugifte kvinderMaleren H. P. Lindeburgs LegatStiftdame Baronesse Annette Løvenskiolds LegatGrosserer Rasmus Larsen og Hustrus MindelegatGrosserer Gustav Heckshers LegatKgl. Vejer og Måler Bennet Thomsen og Hustrus Legat

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Pastor Peter Albert Raaschous og hustru Ane Bolene, født Hassagers Legat for ugifte Præstedøtre og Præsteenker

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Pastor Peter Albert Raaschous og hustru Ane Bolene, født Hassagers Legat for ugifte Præstedøtre og Præsteenker Understøttelse til ubemidlede ugifte præstedøtre eller præsteenker. Se også:Pastor Chr. Gyldendal og hustrus LegatPastor Alexander Brandt og Hustru’s LegatPastor C. E. Suhrs og hustrus Legat for ugifte præstedøtreLegatet til fordel for præstedøtre og præsteenker samt enker efter skolelærere og […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Pastor C. E. Suhrs og hustrus Legat for ugifte præstedøtre

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Pastor C. E. Suhrs og hustrus Legat for ugifte præstedøtre Understøttelse af ugifte værdigt trængende døtre af afdøde præster, fortrinsvis præster i Sunds herred, Svendborg amt. Yderligere oplysninger: Indtægterne uddeles ved ledighed af biskoppen over Fyns Stift. Se også:Pastor Peter Albert Raaschous og hustru Ane Bolene, født Hassagers Legat for ugifte Præstedøtre og PræsteenkerFrøknerne Wibekke […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Industriforeningen for Helsingør og Omegns fond til fordel for trængende håndværkere og handlende i Helsingør og disses enker og ugifte døtre

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Industriforeningen for Helsingør og Omegns fond til fordel for trængende håndværkere og handlende i Helsingør og disses enker og ugifte døtre Til fordel for trængende håndværkere og handlende i Helsingør og disses enker og ugifte døtre. Uddeles kun lokalt efter annoncering i lokalpressen. Se også:Industriforeningen for Helsingør og Omegns FondIndustriforeningen for Helsingør og Omegns fond […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Hougaards Legat for ugifte kvinder og enker i Aalborg Købstad

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Hougaards Legat for ugifte kvinder og enker i Aalborg Købstad Uddeling halvårlig til værdige ugifte kvinder eller enker af den dannede klasse, der har kendt bedre dage dage og som bor i Aalborg og er fyldt 50 år. Se også:Frk. Gabels Legat til værdige og trængende syge i AalborgRevisor Poul Sixtus Hingel og ægtefælle Anna […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Harald Meyers og hustru Alexandra og Wolffs Legat for ugifte ubemidlede kvinder

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Harald Meyers og hustru Alexandra og Wolffs Legat for ugifte ubemidlede kvinder Se også:Grosserer Frederik Neergaard Meyers LegatCarl F. Meyers Jubilæumslegat/Johan E. Meyers LegatFrøken Vilhelmine Marie Alexandra Hegners LegatKøbmand i Frederikssund Harald Idel og hustru Frederikke, født Bundes MindelegatPastor Peter Albert Raaschous og hustru Ane Bolene, født Hassagers Legat for ugifte Præstedøtre og PræsteenkerFrøken Stinna […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Gunver Nielsen Stensmoses Mindefond til fordel for trængende enlige ugifte kvinder over 55 år

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Gunver Nielsen Stensmoses Mindefond til fordel for trængende enlige ugifte kvinder over 55 år Til trængende enlige ugifte kvinder over 55 år, der ikke modtager pension fra stat eller kommune. Ansøgning skal indeholde oplysninger om personlige forhold, herunder helbredsmæssige forhold, adresse, cpr.nr. Oplysningerne skal være bekræftet af en af ansøgeren kendt person. Se også:Frøken Karen […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Grosserer Jens Holsts Livrentefond for ugifte piger

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Grosserer Jens Holsts Livrentefond for ugifte piger Legatet tildeles fhv. husbestyrerinder eller vanskeligt stillede kvinder, som ikke har været gift, er født i Danmark og med bopæl øst for Storebælt. Den årlige indtægt må ikke overstige Folkepensionens grundbeløb med pensionstillæg. Ansøgningsskema fås ved indsendelse af frankeret svarkuvert. Se også:Grosserer Jens Holsts LegatGisselfeld Livrentefond for piger […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Frøken Stinna Jensen-Søholms Legat for ugifte kvinder

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Frøken Stinna Jensen-Søholms Legat for ugifte kvinder Støtter ugifte kvinder, hvis kår ikke svarer til deres opdragelse eller til deres tidligere kår i livet, navnlig af sådanne enker eller ugifte kvinder, som har levet i forholdsvis gode kår, medens henholdsvis deres mænd eller fædre levede, men som efter henholdsvis deres mænds eller fædres død er […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges