Søskende Anders, Peter, Martine og Cathrine Jensens Legat for enligt stillede ugifte døtre af præster, lærere og landmænd af den dannede klasse i Fyns stift

Søskende Anders, Peter, Martine og Cathrine Jensens Legat for enligt stillede ugifte døtre af præster, lærere og landmænd af den dannede klasse i Fyns stift Uddeling af legatportioner på 2.000 kr. til enligt stillede døtre af præster, lærere og landmænd af den dannede klasse i Fyns stift. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Pastor C. E. Suhrs og hustrus Legat for ugifte præstedøtre

Pastor C. E. Suhrs og hustrus Legat for ugifte præstedøtre Understøttelse af ugifte værdigt trængende døtre af afdøde præster, fortrinsvis præster i Sunds herred, Svendborg amt. Yderligere oplysninger: Indtægterne uddeles ved ledighed af biskoppen over Fyns Stift. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Industriforeningen for Helsingør og Omegns fond til fordel for trængende håndværkere og handlende i Helsingør og disses enker og ugifte døtre

Industriforeningen for Helsingør og Omegns fond til fordel for trængende håndværkere og handlende i Helsingør og disses enker og ugifte døtre Til fordel for trængende håndværkere og handlende i Helsingør og disses enker og ugifte døtre. Uddeles kun lokalt efter annoncering i lokalpressen. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Gunver Nielsen Stensmoses Mindefond til fordel for trængende enlige ugifte kvinder over 55 år

Gunver Nielsen Stensmoses Mindefond til fordel for trængende enlige ugifte kvinder over 55 år Til trængende enlige ugifte kvinder over 55 år, der ikke modtager pension fra stat eller kommune. Ansøgning skal indeholde oplysninger om personlige forhold, herunder helbredsmæssige forhold, adresse, cpr.nr. Oplysningerne skal være bekræftet af en af ansøgeren kendt person. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Grosserer Jens Holsts Livrentefond for ugifte piger

Grosserer Jens Holsts Livrentefond for ugifte piger Legatet tildeles fhv. husbestyrerinder eller vanskeligt stillede kvinder, som ikke har været gift, er født i Danmark og med bopæl øst for Storebælt. Den årlige indtægt må ikke overstige Folkepensionens grundbeløb med pensionstillæg. Ansøgningsskema fås ved indsendelse af frankeret svarkuvert. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Frøken Stinna Jensen-Søholms Legat for ugifte kvinder

Frøken Stinna Jensen-Søholms Legat for ugifte kvinder Støtter ugifte kvinder, hvis kår ikke svarer til deres opdragelse eller til deres tidligere kår i livet, navnlig af sådanne enker eller ugifte kvinder, som har levet i forholdsvis gode kår, medens henholdsvis deres mænd eller fædre levede, men som efter henholdsvis deres mænds eller fædres død er… Fortsæt læsning af Frøken Stinna Jensen-Søholms Legat for ugifte kvinder