Overretssagfører Danjelsens Legat til understøttelse for unge mænd til uddannelse til deres livsgerning

Overretssagfører Danjelsens Legat til understøttelse for unge mænd til uddannelse til deres livsgerning Understøttelse til uddannelse. Yderligere oplysninger: Den ene halvdel uddeles i to lige dele til to unge mænd eller kvinder, der studerer ved et universitet i Danmark, og som er dimitterede som studenter fra et gymnasium i Horsens Kommune, således at der foretrækkes… Fortsæt læsning af Overretssagfører Danjelsens Legat til understøttelse for unge mænd til uddannelse til deres livsgerning

Købmand af Horserød Sigurd Johannes Andersens Legat til understøttelse af unge handelsstuderende

Købmand af Horserød Sigurd Johannes Andersens Legat til understøttelse af unge handelsstuderende Et antal legatstipendier – ikke mindre portioner end kr. 2.000 – uddeles til unge kvinder og mænd for yderligere teoretisk handelsuddannelse. Legatportioner tildeles elever, der har bestået HG praktikvejen, gennemgået HG-uddannelsen eller bestået HHX fra Hillerød Handelsskole, som søger støtte til yderligere teoretisk… Fortsæt læsning af Købmand af Horserød Sigurd Johannes Andersens Legat til understøttelse af unge handelsstuderende

Grosserer Peter Kaae og Hustru Anna Kaaes Legat til understøttelse af Nervesvækkede

Grosserer Peter Kaae og Hustru Anna Kaaes Legat til understøttelse af Nervesvækkede At yde hjælp til nervesvækkede, der har behov for økonomisk støtte. Ansøgninger skal indeholde en kort redegørelse for sygdomsforløbet. Lægeerklæring og oplysninger om ansøgers økonomiske forhold vedlægges. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Foreningen af 1888 til Understøttelse af Dannebrogsridderes Efterladte

Foreningen af 1888 til Understøttelse af Dannebrogsridderes Efterladte Understøttelser. Yderligere oplysninger: Foreningen af 1888 til Understøttelse af Dannebrogsridderes Efterladte uddeler understøttelser, som kan søges af ægtefæller eller børn af afdøde dannebrogsriddere, der har været medlem af foreningen, til hjælp til underhold eller til studiehjælp. Der kan dog også ydes hjælp, hvor en afdød dannebrogsridder ikke… Fortsæt læsning af Foreningen af 1888 til Understøttelse af Dannebrogsridderes Efterladte

Fonden til understøttelse af trængende enker efter og børn af medl. af Politidirektørforeningen

Fonden til understøttelse af trængende enker efter og børn af medl. af Politidirektørforeningen Understøttelse af trængende enker efter og børn af medlemmer af Politidirektørforeningen i Danmark. Foreningens bestyrelse kontakter eventuelle berettigede i slutningen af året [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]