Søren Frederiksens Og Hustru Johannes Legat til understøttelse af trængende elever på Støvring Højskole

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Søren Frederiksens Og Hustru Johannes Legat til understøttelse af trængende elever på Støvring Højskole Anvendes til understøttelse af trængende elever, der har ophold på Støvring Højskole. Se også:Dr. Peter Manniche FoundationGaardejer Christen Skriver og hustru Andrea, født Poulsens LegatDirektør Johannes Eckhoff Hansens Mindefond for værdige og trængende elever ved JohannesskolenDirektør Johannes Eckhoff Hansens Mindefond for […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Overretssagfører Danjelsens Legat til understøttelse for unge mænd til uddannelse til deres livsgerning

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Overretssagfører Danjelsens Legat til understøttelse for unge mænd til uddannelse til deres livsgerning Understøttelse til uddannelse. Yderligere oplysninger: Den ene halvdel uddeles i to lige dele til to unge mænd eller kvinder, der studerer ved et universitet i Danmark, og som er dimitterede som studenter fra et gymnasium i Horsens Kommune, således at der foretrækkes […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Legat til understøttelse for trængende medlemmer af familien Dahlerup

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Legat til understøttelse for trængende medlemmer af familien Dahlerup Økonomisk støtte til efterkommere af stamfaderen Hans Dahlerup, som bærer navnet Dahlerup. Se også:Jens Pilegaard Bay og hustru Ane M. Bay, født Basballes Legat til trængende i familien og andreElise Cathinca Wulffs FamilielegatFamilien Gravesens FondFamilien Hages LegatFonden til understøttelse af trængende enker efter og børn af […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Købmand af Horserød Sigurd Johannes Andersens Legat til understøttelse af unge handelsstuderende

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Købmand af Horserød Sigurd Johannes Andersens Legat til understøttelse af unge handelsstuderende Et antal legatstipendier – ikke mindre portioner end kr. 2.000 – uddeles til unge kvinder og mænd for yderligere teoretisk handelsuddannelse. Legatportioner tildeles elever, der har bestået HG praktikvejen, gennemgået HG-uddannelsen eller bestået HHX fra Hillerød Handelsskole, som søger støtte til yderligere teoretisk […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Grosserer Peter Kaae og Hustru Anna Kaaes Legat til understøttelse af Nervesvækkede

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Grosserer Peter Kaae og Hustru Anna Kaaes Legat til understøttelse af Nervesvækkede At yde hjælp til nervesvækkede, der har behov for økonomisk støtte. Ansøgninger skal indeholde en kort redegørelse for sygdomsforløbet. Lægeerklæring og oplysninger om ansøgers økonomiske forhold vedlægges. Se også:Boghandler Peter Svegård og Hustru Bodil Kaae Svegårds MindelegatTømrer Søren Handskemager Christensens Legat for syge […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Grosserer C. S. Hellstrøm og hustrus Legat til understøttelse af dårligt stillede enker m.fl.

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Grosserer C. S. Hellstrøm og hustrus Legat til understøttelse af dårligt stillede enker m.fl. Se også:Legat for økonomisk dårligt stillede i Langå kommuneJens Chr. Jensens Legat for Tunghøre og Dårligt Stillede i Brønderslev KommuneGrosserer Georg Holm og hustrus LegatHelga Vestergaard’s Legat til fordel for ældre dårligt stillede mennesker i den tidligere Sundsøre KommuneOverkirurg Geert Espersen […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Generalmajor P. M. Knudsens og hustrus Legat til fordel for Foreningen af 1888 til Understøttelse af Dannebrogsridderes efterladte

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Generalmajor P. M. Knudsens og hustrus Legat til fordel for Foreningen af 1888 til Understøttelse af Dannebrogsridderes efterladte Se også:Foreningen af 1888 til Understøttelse af Dannebrogsridderes EfterladteDannebrogsriddernes Forening af 1888Generalmajor P. M. Knudsen og Hustrus Legat til Fordel for yngre ArtilleriofficererGeneralmajor P. M. Knudsen og hustrus LegatDirektør Michael Hermann Nielsens LegatGeneralmajor P. M. Knudsen og […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Foreningen af 1888 til Understøttelse af Dannebrogsridderes Efterladte

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Foreningen af 1888 til Understøttelse af Dannebrogsridderes Efterladte Understøttelser. Yderligere oplysninger: Foreningen af 1888 til Understøttelse af Dannebrogsridderes Efterladte uddeler understøttelser, som kan søges af ægtefæller eller børn af afdøde dannebrogsriddere, der har været medlem af foreningen, til hjælp til underhold eller til studiehjælp. Der kan dog også ydes hjælp, hvor en afdød dannebrogsridder ikke […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Fondet til understøttelse for værdige gamle trængende i Ringsted

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Fondet til understøttelse for værdige gamle trængende i Ringsted Bortgive friboliger og anden understøttelse til værdigt trængende borgere. Se også:Emil Wolffs MindeFælleslegatet (Fond) for værdige trængende i Ringsted KommuneFriboligens boliglegatFælleslegatet for værdigt trængende i Ringsted KommuneE. og R. Jacobsens Legat for gamle uarbejdsdygtige værdige og trængende sygeFælleslegatet for Værdige Trængende i den gamle Fakse Kommune

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Fonden til understøttelse af trængende enker efter og børn af medl. af Politidirektørforeningen

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Fonden til understøttelse af trængende enker efter og børn af medl. af Politidirektørforeningen Understøttelse af trængende enker efter og børn af medlemmer af Politidirektørforeningen i Danmark. Foreningens bestyrelse kontakter eventuelle berettigede i slutningen af året Se også:Direktør og fru J. F. Schiblers Fond under Politidirektørforeningen i DanmarkFonden til understøttelse af trængende enker efter og børn […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges