Understøttelsesfonden for lærere og funktionærer, der har virket ved skoler under Foreningen til Unge Handelsmænds Uddannelse

Understøttelsesfonden for lærere og funktionærer, der har virket ved skoler under Foreningen til Unge Handelsmænds Uddannelse Understøttelse til lærere og funktionærer, der er eller har været ansat på HHK. eller NBCBC. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Uddannelseslegat fond for unge bosat eller opvokset i Rødby kommune

Uddannelseslegat fond for unge bosat eller opvokset i Rødby kommune Efter uddeling af beløb til 2 lærere ved Brandstrup Skole, ydes restbeløbet som hjælp til mindrebemidlede unge (18-25 år) under uddannelse. Yderligere oplysninger: Af det årlige renteafkast af legatkapitalen uddeles – efter annoncering og på grundlag af konkrete ansøgninger – årligt portioner mindst svarende til… Fortsæt læsning af Uddannelseslegat fond for unge bosat eller opvokset i Rødby kommune

Transinggaard, Studie- og Rejselegat for unge landmænd

Transinggaard, Studie- og Rejselegat for unge landmænd At yde støtte til studierejser for unge landmænd. Yderligere oplysninger: Støtte ydes kun til elever, der har frekventeret Sydsjællands Landbrugsskole. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Sparekassedirektør, gårdejer Frederik Larsens og hustru m.fl. legat til unge landmænds uddannelse

Sparekassedirektør, gårdejer Frederik Larsens og hustru m.fl. legat til unge landmænds uddannelse Unge pigers og mænds uddannelse på højskole, landbrugsskole og landbohøjskole samt til unge pigers og mænds uddannelse i husholdning og syning, idet de personer, som skal nyde godt af legatet, skal have deres hjem i Marvede Sogn. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Søren Vad Tranbergs Lånefond for unge landmænd i Lunde Sogn

Søren Vad Tranbergs Lånefond for unge landmænd i Lunde Sogn At yde lån på indtil 10.000 kr. til unge personer, som overtager landbrugsejendomme i sognet. Betingelsen herfor er at ansøger eller dennes ægtefælle er født i sognet eller har opholdt sig der i samlet mindst 3 år. Yderligere oplysninger: Ansøgningsfrist i henhold til annoncering. Uddelingstidspunkt… Fortsæt læsning af Søren Vad Tranbergs Lånefond for unge landmænd i Lunde Sogn