Vordingborg Håndværkerforenings Uddannelsesfond for unge håndværkere

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Vordingborg Håndværkerforenings Uddannelsesfond for unge håndværkere Hjælp til gennemførelse af læreforholdet. Kan søges af lærlinge, der er ansat i virksomheder, der er medlem af Vordingborg Håndværkerforening. Se også:Kalundborgs Håndværkerforenings UddannelsesfondVordingborg Gymnasiums LegatforeningMøn kommunes uddannelsesfondOverretssagfører af Vordingborg P. A. Hansens LegatFælleslegat for værdigt trængende i Vordingborg KommuneFælleslegat for Uddannelsessøgende i Vordingborg Kommune

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Unibanks Fond for unge, der ønsker at starte egen virksomhed på Sjælland

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Unibanks Fond for unge, der ønsker at starte egen virksomhed på Sjælland Yde støtte til unge, der gennem en længere periode har vist evne og vilje til at foretage en væsentlig opsparing med det formål senere at erhverve egen virksomhed på Sjælland. Se også:Nordea Bank Danmarks Fond for unge, der ønsker at starte egen virksomhed […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Understøttelsesfonden for lærere og funktionærer, der har virket ved skoler under Foreningen til Unge Handelsmænds Uddannelse

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Understøttelsesfonden for lærere og funktionærer, der har virket ved skoler under Foreningen til Unge Handelsmænds Uddannelse Understøttelse til lærere og funktionærer, der er eller har været ansat på HHK. eller NBCBC. Se også:Foreningen til Unge Handelsmænds Uddannelses legat (fond) for støtte til uddannelse i udlandetForeningen til Unge Handelsmænds Uddannelseslegat (fond) til støtte for studiehjælp i […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Uddannelseslegat fond for unge bosat eller opvokset i Rødby kommune

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Uddannelseslegat fond for unge bosat eller opvokset i Rødby kommune Efter uddeling af beløb til 2 lærere ved Brandstrup Skole, ydes restbeløbet som hjælp til mindrebemidlede unge (18-25 år) under uddannelse. Yderligere oplysninger: Af det årlige renteafkast af legatkapitalen uddeles – efter annoncering og på grundlag af konkrete ansøgninger – årligt portioner mindst svarende til […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Uddannelseslegat for unge i Nørre Alslev Kommune

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Uddannelseslegat for unge i Nørre Alslev Kommune At yde støtte til unge mænd eller kvinder i Nørre Alslev Kommune til hjælp til uddannelse. Herunder tilskud til ophold på højskole, landbrugsskole, husholdningsskole, efterskole og lignende. Se også:Legat for værdigt trængende i Nørre Alslev KommuneNørre Alslev og Nørre Vedby sognes AlderdomsunderstøttelseslegatUddannelseslegatet for Guldborgsund KommuneForhenværende Borgmester og Landstingsmand […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Transinggaard, Studie- og Rejselegat for unge landmænd

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Transinggaard, Studie- og Rejselegat for unge landmænd At yde støtte til studierejser for unge landmænd. Yderligere oplysninger: Støtte ydes kun til elever, der har frekventeret Sydsjællands Landbrugsskole. Se også:Studie- og rejselegat for landbrugsstuderende med tilknytning til SjællandEtableringsfonden for unge Landmænd i Dronninglund HerredFrands Olsens Rejsefond for Unge LandmændEdith og Ludvig Nielsens Fond for Unge LandmændEtableringsfond […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Sparekassedirektør, gårdejer Frederik Larsens og hustru m.fl. legat til unge landmænds uddannelse

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Sparekassedirektør, gårdejer Frederik Larsens og hustru m.fl. legat til unge landmænds uddannelse Unge pigers og mænds uddannelse på højskole, landbrugsskole og landbohøjskole samt til unge pigers og mænds uddannelse i husholdning og syning, idet de personer, som skal nyde godt af legatet, skal have deres hjem i Marvede Sogn. Se også:Sparekassedirektør, gårdejer Frederik Larsens og […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Søren Vad Tranbergs Lånefond for unge landmænd i Lunde Sogn

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Søren Vad Tranbergs Lånefond for unge landmænd i Lunde Sogn At yde lån på indtil 10.000 kr. til unge personer, som overtager landbrugsejendomme i sognet. Betingelsen herfor er at ansøger eller dennes ægtefælle er født i sognet eller har opholdt sig der i samlet mindst 3 år. Yderligere oplysninger: Ansøgningsfrist i henhold til annoncering. Uddelingstidspunkt […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Snedkermester Johannes Hansens Uddannelsesfond for unge møbelsnedkere

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Snedkermester Johannes Hansens Uddannelsesfond for unge møbelsnedkere Hjælp til videreuddannelse indenfor møbelsnedkerfaget. Se også:M. og J. Børsen Hansens Menighedslegat til fremme af menighedsarbejdet i Vejle Sct. Johannes SognJakob og Johannes Hansens FondM. & I. Børsen Hansens MenighedslegatDirektør Johannes Eckhoff Hansens Mindefond for værdige trængende elever ved JohannesskolenVordingborg Håndværkerforenings Uddannelsesfond for unge håndværkereDirektør Johannes Eckhoff Hansens […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Smedemester Hans Chr. Olsen og Hustru Anna Elisabeth Olsen, f. Pedersens Legat for Unge

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Smedemester Hans Chr. Olsen og Hustru Anna Elisabeth Olsen, f. Pedersens Legat for Unge Se også:Generaldirektør Ole Olsens Legat til minde om hans hustru Anna OlsenTømmerhandler A. C. Olsen og Carla Colberg Olsen’s LegatGlarmester Robert Olsen og fru Anna Olsens MindelegatA. Villads Olsen og hustrus FondGårdejer af Ulstrup Jens Olsen og hustru Maren Sofie Olsens […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges