Erna og Hans Christensens Legat for unge landmænd

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Erna og Hans Christensens Legat for unge landmænd Støtte til unge landmænds og landbokvinders uddannelse inden for faget og til etablering af eget landbrug og investering i egen landbrugsejendom. Fortrinsberettiget til at modtage støtte skal være unge landmænd fra Elstrup by, dernæst fra Egen sogn og ellers fra Als. Se også:Lars Peter Hovmand Pedersens Legat […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Emma og Niels Julius Jørgensens Legat for unge landmænd

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Emma og Niels Julius Jørgensens Legat for unge landmænd Tilskud til førstegangsetablerede unge landmænd. Se også:Etableringsfonden for unge Landmænd i Dronninglund HerredLars Peter Hovmand Pedersens Legat for Unge Landmænd på Lolland-FalsterGårdejer Martin Majgårds Legat til fordel for unge landmændEtableringsfond for unge Landmænd i Dronninglund HerredEdith og Ludvig Nielsens Fond for Unge LandmændErna og Hans Christensens […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Emma og Jørgen Jensens Mindelegat for unge under uddannelse fra Grenaa Kommune

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Emma og Jørgen Jensens Mindelegat for unge under uddannelse fra Grenaa Kommune Legatets renteindtægt uddeles i portioner til unge mennesker, der er under såvel videregående teoretisk som håndværksmæssig uddannelse. Yderligere oplysninger: Støtten gives til unge, der stammer fra Grenaa. Se også:Grenaa Haandværkerforenings Legat til videreuddannelse af unge fra tidligere Grenaa kommuneGrenaa Haandværkerforenings legat til Håndværkssvende […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Elna Rasmussens legat til elever og tidligere elever på Synscenter Refsnæs, det landsdækkende tilbud til blinde og svagsynede børn og unge

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Elna Rasmussens legat til elever og tidligere elever på Synscenter Refsnæs, det landsdækkende tilbud til blinde og svagsynede børn og unge Til elever og tidligere elever, som måtte mangle slægtninge. Der ydes tilskud til rejser, udflugter, indbogenstande, festligheder, opmærksomhed til jul og fødselsdage og lignende efter eget valg. Der uddeles årligt ca. 7.500 kr. Se […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Eline og Anna Hansens Legat til Uddannelse af unge kvinder i Vejle

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Eline og Anna Hansens Legat til Uddannelse af unge kvinder i Vejle Legatets årlige udbytte skal anvendes til understøttelse, til uddannelse af unge kvinder i Vejle, især enlige og døtre af enlige mødre i Vejle. Yderligere oplysninger: Legatet kan kun søges efter avertering i Vejle Amts Folkeblad og Ugeavisen i Vejle hvert år i midten […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Edith og Ludvig Nielsens Fond for Unge Landmænd

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Edith og Ludvig Nielsens Fond for Unge Landmænd For unge landmænd under 40 år med bopæl i Nordsjælland, som påskønnelse af en særlig dygtig og/eller prisværdig indsats for landbruget, eller til uddannelsesformål indenfor landbruget, herunder rejser eller til støtte for unge landmænd, der på grund af sygdom m.v. er kommet i økonomisk trang. Se også:Gårdejer […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Dommerfuldmægtig Johan Schrøders Legat til uddannelse af unge mennesker fra Mariager

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Dommerfuldmægtig Johan Schrøders Legat til uddannelse af unge mennesker fra Mariager Støtte til hæderlige, flittige og stræbsomme velbegavede unge menneskers uddannelse ved højskole, håndværkerskole, efterskole, landbrugsskole, eller andre læreanstalter. Yderligere oplysninger: Legatansøgerne skal være født eller hjemmehørende i Mariager. Se også:Sabine og Johan Schrøders Legat til uddannelse af unge mennesker fra SvanekeKøbmand af Mariager Frederik […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Direktør L. Bech’s Legat for unge mennesker fra Hårslev sogn

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Direktør L. Bech´s Legat for unge mennesker fra Hårslev sogn Støtte til unge under uddannelse i landbrug, handel og industri samt videregående studier. Se også:Direktør L. Bech’s LegatRønnemosegaards LegatJohannes Bechs LegatM. og J. Børsen Hansens Menighedslegat til fremme af menighedsarbejdet i Vejle Sct. Johannes SognBarrit-Vrigsted Sparekasses Legat til hjælp til udd. af unge indenfor handel, […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Det Unge Grænseværn

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Det Unge Grænseværn Fremme det nationale folkelige ungdomsarbejde og at støtte det danske ungdomsarbejde nord og syd for grænsen. Der uddeles årligt ca. 150.000 kr. Se også:Det Unge Grænseværn – FondDen Sønderjydske Fonds Legat til fremme af Danskheden nord og syd for grænsenDen Selvejende Institution VingstedcentretOberst H. Parkovs MindefondAnsgarstiftelsens Fælleslegat for katolsk børne- og ungdomsarbejdeNordisk […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Det Unge Grænseværn – Fond

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Det Unge Grænseværn – Fond At fremme det nationale folkelige ungdomsarbejde og at støtte det danske ungdomsarbejde nord og syd for Landegrænsen af 1920. Se også:Det Unge GrænseværnDen Selvejende Institution VingstedcentretAnsgarstiftelsens Fælleslegat for katolsk børne- og ungdomsarbejdeNordisk Ungdomsarbejde – organisationsstøtteEjler Rasmussens FondSportgoods-fonden

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges