Brahetrolleborg gensidige Brandassurance selskabs Legat for unge under uddannelse

Brahetrolleborg gensidige Brandassurance selskabs Legat for unge under uddannelse Legatet kan søges af børn eller unge mennesker til uddannelse på seminarium eller højere skoler. Fortrinsberettigede er børn eller unge mennesker fra hjem i Brahetrolleborg kirkesogn med tilstødende sogne. Portioner à 1.000-5.000 kr. Ansøgningsskema fremsendes alene mod frankeret svarkuvert. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Borgmester Gustav Jensen og Hustru’s Legat til unge menneskers Uddannelse

Borgmester Gustav Jensen og Hustru´s Legat til unge menneskers Uddannelse Legatets formål er ved uddeling af legatportioner, at yde økonomisk støtte til i Rødovre kommune bosatte unge menneskers uddannelse. Yderligere oplysninger: Ansøgningsskema kan rekvireres efter opslag i lokal avis. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Borger- og Fugleskydningsselskabets Legat til videreuddannelse af unge håndværkere

Borger- og Fugleskydningsselskabets Legat til videreuddannelse af unge håndværkere Legatet uddeles til unge håndværkere der er under videreuddannelse, og hvor det skønnes at ansøgeren har rimelig mulighed for at gennemføre sin videreuddannelse. Legatansøgeren skal bo indenfor postnr. 3300, 3310, 3360, 3370, 3390, 3550, 3600, 3630, 3650, 3660, 4040 og 4050. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Bodil Marie Andersens Mindelegat for unge ubemidlede piger under uddannelse

Bodil Marie Andersens Mindelegat for unge ubemidlede piger under uddannelse Legatportioner til uddannelse for unge piger. Yderligere oplysninger: Legatet udbetales 2 gange årligt til 2 unge piger, der har mistet den ene eller begge forældre og udbetales som uddannelseshjælp for de unge piger fra deres 15. til 20. år. Fortrin har slægtninge til Bodil Marie… Læs mere Bodil Marie Andersens Mindelegat for unge ubemidlede piger under uddannelse

Barrit-Vrigsted Sparekasses Legat til hjælp til udd. af unge indenfor handel, håndværk og landbrug

Barrit-Vrigsted Sparekasses Legat til hjælp til udd. af unge indenfor handel, håndværk og landbrug Uddannelse af unge indenfor handel, håndværk og landbrug. Yderligere oplysninger: Legatet kan kun søges af unge, der har tilknytning til Barrit-Vrigsted sogne. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Aage og Mary Refers Legat til uddannelse af unge handelsmænd fra Fredericia

Aage og Mary Refers Legat til uddannelse af unge handelsmænd fra Fredericia Indtægten efter fradrag af administrationsomkostninger og efter henlæggelse af 10% af udbyttet uddeles en gang årligt i en eller flere portioner til unge m/k handelsfolk i Fredericia, der søger videreuddannelse i deres fag. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]