Sabine og Johan Schrøders Legat til uddannelse af unge mennesker fra Svaneke

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Sabine og Johan Schrøders Legat til uddannelse af unge mennesker fra Svaneke Renter af legatet udbetales til hæderlige, flittige og stræbsomme, velbegavede unge menneskers uddannelse ved højskoler, håndværkerskoler, efterskoler, landbrugsskoler eller andre læreanstalter. Se også:Dommerfuldmægtig Johan Schrøders Legat til uddannelse af unge mennesker fra MariagerPeter Jensen Fiskers LegatFabr. P Nordsten og hustrus Legat til unge […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Rødovres Kommunes Mindelegat for Danmarks befrielse den 5. maj 1945 og Borgmester Gustav Jensen og Hustrus Legat til unge menneskers uddannelse

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Rødovres Kommunes Mindelegat for Danmarks befrielse den 5. maj 1945 og Borgmester Gustav Jensen og Hustrus Legat til unge menneskers uddannelse Økonomisk støtte til unge menneskers uddannelse. Kan søges efter opslag på kommunens hjemmeside og i Rødovre Avis omkring marts måned, hvor ansøgningsfrist bekendtgøres. Ansøger eller ansøgers forældre/værge skal være bosat i Rødovre kommune. Se […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Rebekka Asinoffski’s Legat for unge blinde studerende

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Rebekka Asinoffski´s Legat for unge blinde studerende Se også:Evald Nielsen og hustru Marie Rebekka Nielsens LegatGårdejer Carl Ove Pedersens Fond for blinde børn og ungeFru Hansine Neumanns Legat til fordel for Refsnæsskolen, Institut for Blinde og Svagsynede børn og unge i DanmarkHansine Neumanns legat for Synscenter Refsnæs, det landsdækkende tilbud til blinde og svagsynede børn […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Overretssagfører Rigenstrup og hustrus Mindelegat for unge Sangere

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Overretssagfører Rigenstrup og hustrus Mindelegat for unge Sangere Se også:Overretssagfører Rigenstrup og Valborg Rigenstrups Mindelegat (Fond)Købmand S. P. Jensen og hustrus MindelegatOverretssagfører L. Zeuthens MindelegatOverretssagfører Jens Dam-Nielsens MindelegatOverretssagfører Danjelsens og Hustrus legat til forskønnelse af Horsens by og særlig dens omgivelserOverretssagfører Alfred Olsen og hustru Maria Magdalene, født Ellebyes Mindelegat

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Overretssagfører Danjelsens Legat til understøttelse for unge mænd til uddannelse til deres livsgerning

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Overretssagfører Danjelsens Legat til understøttelse for unge mænd til uddannelse til deres livsgerning Understøttelse til uddannelse. Yderligere oplysninger: Den ene halvdel uddeles i to lige dele til to unge mænd eller kvinder, der studerer ved et universitet i Danmark, og som er dimitterede som studenter fra et gymnasium i Horsens Kommune, således at der foretrækkes […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Odsherreds Landboforening og -kredsens husmandsforenings uddannelsesfond for unge i landbruget

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Odsherreds Landboforening og -kredsens husmandsforenings uddannelsesfond for unge i landbruget Yder unge inden for Odsherred Landboforening og Odsherred Husmandforening støtte til videreuddannelse inden for landbruget. Ansøger skal have sin oprindelse i Odsherred. Ansøgning skal indeholde CPR-nr. Se også:Odsherreds Landboforenings og Odsherredkredsens Husmandsforeningers Uddannelsesfond for unge i landbrugetOdsherreds Landboforenings JubilæumsfondAlmegaardsfondetGårdejer af Ø. Knøsen, Understed Niels Jensen’s […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Odsherreds Landboforenings og Odsherredkredsens Husmandsforeningers Uddannelsesfond for unge i landbruget

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Odsherreds Landboforenings og Odsherredkredsens Husmandsforeningers Uddannelsesfond for unge i landbruget At yde unge inden for Odsherreds Landboforenings og Odsherredkredsens Husmandsforeningers virkeområde støtte til videreuddannelse inden for landbruget. Yderligere oplysninger: Fonden kan kun søges, hvis man har sin oprindelse i Odsherred. Se også:Odsherreds Landboforening og -kredsens husmandsforenings uddannelsesfond for unge i landbrugetOdsherreds Landboforenings JubilæumsfondFalsters Landboforenings JubilæumslegatStevns […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Nr. Søby Fonden – for børn og unge

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Nr. Søby Fonden – for børn og unge Støtte aktiviteter for og blandt børn og unge i Nr. Søby Sogn samt almennyttige formål i Nr. Søby Sogn. Se også:Søby MøllefondSøby Motorfabrik og Stålskibsværfts Fond, Gerda og Arthur Jørgensens FondSøby Værfts Fond (Gerda og Arthur Jørgensens Fond)Fonden for Børn og UngeEgmont FondenGamle Rosas Fond for børn […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Nordfyns Bank Jubilæumslegat for unge menneskers videreuddannelse

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Nordfyns Bank Jubilæumslegat for unge menneskers videreuddannelse Renter uddeles til unge mennesker hjemmehørende eller beskæftigede i Nordfyns Banks naturlige geografiske område til videre uddannelse. Der uddeles årligt ca. 8.000 kr. Se også:Fabr. P Nordsten og hustrus Legat til unge menneskers Videre Uddannelse IndenforHandel, Håndværk og IndustriFælleslegatet til unge menneskers videre uddannelse i Dragør kommuneFælleslegat til […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Nordea Bank Danmarks Fond for unge, der ønsker at starte egen virksomhed på Sjælland

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Nordea Bank Danmarks Fond for unge, der ønsker at starte egen virksomhed på Sjælland Yder støtte til unge, der gennem en længere periode har vist evne og vilje til at foretage en væsentlig opsparing med det formål senere at erhverve egen virksomhed på Sjælland. Se også:Unibanks Fond for unge, der ønsker at starte egen virksomhed […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges