Sabine og Johan Schrøders Legat til uddannelse af unge mennesker fra Svaneke

Sabine og Johan Schrøders Legat til uddannelse af unge mennesker fra Svaneke Renter af legatet udbetales til hæderlige, flittige og stræbsomme, velbegavede unge menneskers uddannelse ved højskoler, håndværkerskoler, efterskoler, landbrugsskoler eller andre læreanstalter. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Rødovres Kommunes Mindelegat for Danmarks befrielse den 5. maj 1945 og Borgmester Gustav Jensen og Hustrus Legat til unge menneskers uddannelse

Rødovres Kommunes Mindelegat for Danmarks befrielse den 5. maj 1945 og Borgmester Gustav Jensen og Hustrus Legat til unge menneskers uddannelse Økonomisk støtte til unge menneskers uddannelse. Kan søges efter opslag på kommunens hjemmeside og i Rødovre Avis omkring marts måned, hvor ansøgningsfrist bekendtgøres. Ansøger eller ansøgers forældre/værge skal være bosat i Rødovre kommune. [PROTECTADDRESSREGISTER]… Læs mere Rødovres Kommunes Mindelegat for Danmarks befrielse den 5. maj 1945 og Borgmester Gustav Jensen og Hustrus Legat til unge menneskers uddannelse

Overretssagfører Danjelsens Legat til understøttelse for unge mænd til uddannelse til deres livsgerning

Overretssagfører Danjelsens Legat til understøttelse for unge mænd til uddannelse til deres livsgerning Understøttelse til uddannelse. Yderligere oplysninger: Den ene halvdel uddeles i to lige dele til to unge mænd eller kvinder, der studerer ved et universitet i Danmark, og som er dimitterede som studenter fra et gymnasium i Horsens Kommune, således at der foretrækkes… Læs mere Overretssagfører Danjelsens Legat til understøttelse for unge mænd til uddannelse til deres livsgerning

Odsherreds Landboforening og -kredsens husmandsforenings uddannelsesfond for unge i landbruget

Odsherreds Landboforening og -kredsens husmandsforenings uddannelsesfond for unge i landbruget Yder unge inden for Odsherred Landboforening og Odsherred Husmandforening støtte til videreuddannelse inden for landbruget. Ansøger skal have sin oprindelse i Odsherred. Ansøgning skal indeholde CPR-nr. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Odsherreds Landboforenings og Odsherredkredsens Husmandsforeningers Uddannelsesfond for unge i landbruget

Odsherreds Landboforenings og Odsherredkredsens Husmandsforeningers Uddannelsesfond for unge i landbruget At yde unge inden for Odsherreds Landboforenings og Odsherredkredsens Husmandsforeningers virkeområde støtte til videreuddannelse inden for landbruget. Yderligere oplysninger: Fonden kan kun søges, hvis man har sin oprindelse i Odsherred. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Nordea Bank Danmarks Fond for unge, der ønsker at starte egen virksomhed på Sjælland

Nordea Bank Danmarks Fond for unge, der ønsker at starte egen virksomhed på Sjælland Yder støtte til unge, der gennem en længere periode har vist evne og vilje til at foretage en væsentlig opsparing med det formål senere at erhverve egen virksomhed på Sjælland. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]