Murermester Frits Duderstadt’s og hustrus Legat for unge håndværkeres videre uddannelse

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Murermester Frits Duderstadt´s og hustrus Legat for unge håndværkeres videre uddannelse Støtte til unge håndværkeres og industridrivendes dygtiggørelse og uddannelse på skoler og kurser. Yderligere oplysninger: Støtten gælder personer med tilknytning til Ringsted og Omegn og/eller Teknisk Skole, Ringsted. Se også:Murermester Frits Duderstadt’s Carl Christian Frandsens FondRingsted Industriforenings JubilæumsfondUrmager H. J. Klints MindefondMurermester Carl Chr. […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Minister Erna Hamilton Hermansens Rejselegat for Unge Skuespillere

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Minister Erna Hamilton Hermansens Rejselegat for Unge Skuespillere Se også:Minister Erna Hamilton’s Legat for Videnskab og KunstFrøken Ella Fogs Legat for unge skuespillere ved Det kgl. TeaterErna og Hans Christensens Legat for unge landmændMinister Bent Falkenstjernes Fond til fordel for studerende ungdomMartha Margrethe og Christian Hermansens LegatErna og Aage Jensens Familiefond

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Marie Hansens Fond for Unge fra Ravnsbjerg Sogn

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Marie Hansens Fond for Unge fra Ravnsbjerg Sogn Yde beløb til uddannelse af unge af danske forældre der er bosiddende i Ravnsbjerg Sogn. Se også:Marie og Niels Hansens af Lundhede’s MindelegatM. og J. Børsen Hansens Menighedslegat til fremme af menighedsarbejdet i Vejle Sct. Johannes SognSøren P. Hansens LegatHenriette Marie Hansens’s LegatSparekassedirektør, gårdejer Frederik Larsens og […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


M. C. Holm og hustrus legat til unge menneskers uddannelse

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

M. C. Holm og hustrus legat til unge menneskers uddannelse Legatet støtter unges gennemførelse af videregående uddannelse. Uddannelser inden for det maritime område (f. eks. søfart, fiskeri, rederi-, skibsbygningsvirksomhed) skal gives prioritet, men fonden kan støtte gennemførelse af alle former for videregående uddannelse i Danmark og i udlandet. Legatet gives fortrinsvis til personer, der er […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Johan Nielsens Legat til Lindelse Centralskole og til hjælp for unge pigers ophold på højskole

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Johan Nielsens Legat til Lindelse Centralskole og til hjælp for unge pigers ophold på højskole Unges musikundervisning. Musikskole. Koncertarrangementer. Unges ophold på højskoler m.v. Yderligere oplysninger: Af dette legat kan der af unge, der er hjemmehørende i Sydlangeland kommune søges tilskud til undervisning i musik samt tilskud til ophold på højskoler, efterskoler og lignende. Ansøgningsskema […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Jens Ejnar & Johanne Larsens Fond til støtte af unge bildende kunstnere

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Jens Ejnar & Johanne Larsens Fond til støtte af unge bildende kunstnere Til unge bildende kunstnere – fortrinsvis med bopæl i Jylland – som i deres hidtidige kunstneriske virke ikke har haft kommerciel gennemslagskraft. Se også:Den Hielmstierne-Rosencroneske StiftelseMarie Langhoff’s LegatLæge Holger Nathanael Smidts Mindelegat til støtte for den gode bildende kunstStatens KunstfondBrødrene E., S. og […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Ingeborg Maibølls Fond til Uddannelse af Unge Læger

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Ingeborg Maibølls Fond til Uddannelse af Unge Læger Se også:Ingeborg, Ellen Margrethe og Elisabeth Møllers FondIngeborg Erlangs FondGrosserer C. P. Frederiksens Studielegat for medicinske studenter og unge lægerIngeborg og Viggo Eskesens MindelegatFru Ingeborg Anna Albinus Larsens mindelegatIngeborg og Frede Skovs Fond til Landsforeningen LEV

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Hvidemose Privatskoleforenings Legat for unge under uddannelse

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Hvidemose Privatskoleforenings Legat for unge under uddannelse Legatet kan søges af unge under uddannelse, hvis forældre har været medlemmer af Hvidemose Privatskoleforening, eller som selv eller hvis forældre bor i Hvidemose. Se også:Førstelærer Antoni Jensen og Hustru Mette Lauridsens Legat for unge studerende mænd og kvinderMaribo Håndværker- og Industriforenings LegatLegatet til uddannelse af unge i […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Højskolelærer Sigurd Juul Andersens Legat til uddannelse for unge mennesker

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Højskolelærer Sigurd Juul Andersens Legat til uddannelse for unge mennesker At give unge mennesker, fortrinsvis sådanne, som har været elever på Askov Højskole, mulighed for at udvide deres personlige eller faglige uddannelse, særligt gennem studierejser. Yderligere oplysninger: Kun ansøgninger ifølge annonce i dagbladene ca. 1. december. Ansøgere skal opgive deres cpr.nr. Se også:Højskolelærer Sigurd Juul […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Højesteretssagfører Karsten Meyers Legat for Unge Jurister

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Højesteretssagfører Karsten Meyers Legat for Unge Jurister Uddeling til en eller flere unge jurister til juridiske studier (aldrig eksamensstudier eller erhvervelse af ´LL.M´-grad o.l.), til deltagelse i de nordiske juristmøder m.v. Se også:Carl F. Meyers Jubilæumslegat/Johan E. Meyers LegatNordisk Speditørforbunds StipendiefondHøjesteretssagfører Otto Julius Levisons LegatDet Anders Sandøe Ørstedske Prismedaille-LegatHøjesteretssagfører Kaj Bunch-Jensen Og Allis Bunch-Jensens LegatAgnes […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges