Lars Peter Hovmand Pedersens Legat for Unge Landmænd på Lolland-Falster

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Lars Peter Hovmand Pedersens Legat for Unge Landmænd på Lolland-Falster Af nævnte legats midler foretages udlån i størrelsesordenen kr. 100.000,00 til kr. 300.000,00 til dygtige unge landmænd til køb af landbrugsejendom på Lolland-Falster. Der kan endvidere ydes tilskud til unge landmænd til erhvervelse af landbrugsejendom – først og fremmest til omkostningerne ved erhvervelsen. Lån ydes […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Landinspektør, landbrugskandidat Niels Smed Søndergaards Legat til unge sydslesvigeres uddannelse

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Landinspektør, landbrugskandidat Niels Smed Søndergaards Legat til unge sydslesvigeres uddannelse Støtte til unge dansksindede sydslesvigeres uddannelse ved højere læreanstalter, undtagelsesvis til andre uddannelsesformål efter bestyrelsens skøn. Se også:Landinspektør Landbrugskandidat Niels Smed Søndergaards LandmålerfondLandinspektør Niels Smed Søndergaards Legat til fremme af det nordiske samarbejde for ThyLandinspektør Niels Smed Søndergaards Legat til jordbrugets fremmeNiels Smed Søndergaards Thy-FondDen […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Læderhandler Peter Thorups Legat til videreuddannelse for unge handelsmænd i Holstebro

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Læderhandler Peter Thorups Legat til videreuddannelse for unge handelsmænd i Holstebro Til unge mænd og kvinder under uddannelse fra Holstebro by og opland, og som har vist særlig flid m.v. i faget og ikke selv har midler. Der uddeles ca. årligt 3.500 kr. Se også:Fælleslegatet for uddannelse af unge ubemidlede fra Holstebro kommuneUddannelsescenter Holstebros studiefondKøbmand […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Kristian Raunkjærs Rejse- og Studielegat for unge Jægere

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Kristian Raunkjærs Rejse- og Studielegat for unge Jægere Til unge jægere. Yderligere oplysninger: Legatet kan søges af alle unge jægere mellem 15 og 25 år. Der kan søges om støtte til studier inden for jagt, vildtbiologi, bestands- og terrænpleje. Der kan søges om støtte til studier inden for jagtpolitiske og jagtorganisatoriske områder. Der kan søges […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Købmand N .L. Spangberg og hustrus Legat til unge mænd og kvinders universitetsuddannelse

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Købmand N .L. Spangberg og hustrus Legat til unge mænd og kvinders universitetsuddannelse Legatuddeling til mænd og kvinders universitetsuddannelse. Yderligere oplysninger: Til unge mænds og kvinders universitetsuddannelse eller uddannelse ved Polyteknisk Læreanstalt i København. Ansøgningsfrist efter bekendtgørelse i det lokale blad. Se også:Valborg og Edith Larsens Legat til fremme af kvinders forskningsmulighederH. O. Lange og […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Købmand Anton C. Nielsens Legat for unge handelsmænds uddannelse

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Købmand Anton C. Nielsens Legat for unge handelsmænds uddannelse Studielegater til unge til videreuddannelse indenfor grovvarebranchen. Læretiden skal have fundet sted hos en jydsk grovvarehandlende, der er medlem af en købmandsforening under Centralorganisationen af Købmandsforeninger, Jylland. Se også:Grosserer M. L. Jørgensens Legat til hjælp for unge handelsmænds uddannelseForeningen til Unge Handelsmænds Uddannelses legat (fond) for […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Købmand af Horserød Sigurd Johannes Andersens Legat til understøttelse af unge handelsstuderende

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Købmand af Horserød Sigurd Johannes Andersens Legat til understøttelse af unge handelsstuderende Et antal legatstipendier – ikke mindre portioner end kr. 2.000 – uddeles til unge kvinder og mænd for yderligere teoretisk handelsuddannelse. Legatportioner tildeles elever, der har bestået HG praktikvejen, gennemgået HG-uddannelsen eller bestået HHX fra Hillerød Handelsskole, som søger støtte til yderligere teoretisk […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Københavns Kommunes fællesfond til fordel for børn og unge

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Københavns Kommunes fællesfond til fordel for børn og unge Støtte til projekter, institutioner samt personer med tilknytning til Københavns Kommune til fordel for børn og unge, fortrinsvis til formål, der ikke i forvejen modtager støtte fra det offentlige. Kan kun søges af: personer, institutioner samt foreninger mv. med tilknytning til Københavns Kommune. Bemærk at legatet […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Kirsten Wiedemanns Mindelegat for unge gartnere og gartnerelever

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Kirsten Wiedemanns Mindelegat for unge gartnere og gartnerelever At yde unge gartnere og gartnerelever støtte til studierejser, fælles som enkeltvis. Se også:Handelsgartner Viggo Kristian Kristensen og hustrus LegatGartner Niels Andersens Legat for fattige gartnereGartnere af Svendborg Brdr. Aksel og Peder Aage Hansens Mindelegat Gartneriet Belvedere, SvendborgDEG’s understøttelsesfondViggo Kristensen og Hustrus LegatMindelegat efter Kirsten og Hans […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Karen og Arthur Feldthusens Fond for Unge Sang- og Klaverstuderende

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Karen og Arthur Feldthusens Fond for Unge Sang- og Klaverstuderende Til unge danske eller udenlandske sang- og klaverstuderende ved danske konservatorier o.l. Tilsvarende kan danske sang- og klaverstuderende ved udenlandske konservatorier tilgodeses. Uddelingerne foretages med henblik på modtagernes videre musikalske uddannelse og en ansøgning om legat bør foruden et CV og mindst én anbefaling også […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges