Karen Margarethas Sommerophold for Unge Piger

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Karen Margarethas Sommerophold for Unge Piger At finansiere ophold for unge piger på skibet Fulton eller Postgården i Assens. Se også:Bodil Marie Andersens Mindelegat for unge ubemidlede piger under uddannelseMartin Fisker og Karen Fiskers MindelegatKancelliraadinde Louise Thorup, født Espersens Legat til trængende pigerGisselfeld Livrentefond for piger af alle stænderKancilliraadinde Louise Thorup, født Espersens Legat til […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Kai Johansens og Aksel R. Søndergaards Legat til hjælp for unge Landmænds Uddannelse

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Kai Johansens og Aksel R. Søndergaards Legat til hjælp for unge Landmænds Uddannelse Yde støtte til hjælp for unge landmænds uddannelse, primært til studierejser i udlandet til gavn for dansk landbrug. Yderligere oplysninger: Ansøgningen må indeholde oplysninger om ansøgerens personlige forhold (herunder CPR-nr.), tidligere uddannelse, økonomiske forhold legatets anvendelse samt budget. Studierejser skal være dokumenterede. […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Julius Eduard Løventhals og Hustru Laura, født Bendixsens Legat til unge Musikstuderende

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Julius Eduard Løventhals og Hustru Laura, født Bendixsens Legat til unge Musikstuderende Hjælp til unge violinister, som går på eller har gået på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og fortsat uddanner sig som violinister. Yderligere oplysninger: Hjælp til unge mennesker, fortrinsvis violinister som går på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium eller som har gået på dette og […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Grosserer M. L. Jørgensens Legat til hjælp for unge handelsmænds uddannelse

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Grosserer M. L. Jørgensens Legat til hjælp for unge handelsmænds uddannelse Hjælp til værdige trængende unge handelsmænds uddannelse fortrinsvis på handelsskole. Se også:Grosserer Terny A. Petersens Legat til unge Handelsmænds Uddannelse i UdlandetForeningen til Unge Handelsmænds Uddannelseslegat (fond) til støtte for studiehjælp i DanmarkForeningen til Unge Handelsmænds Uddannelses legat (fond) for støtte til uddannelse i […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Grosserer C. P. Frederiksens Studielegat for medicinske studenter og unge læger

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Grosserer C. P. Frederiksens Studielegat for medicinske studenter og unge læger Støtte til medicinske studenter til studier og til unge læger til videnskabeligt arbejde. Uddeles ca. hvert 3. år. Se også:Ingeborg Maibølls Fond til Uddannelse af Unge LægerCecilius Lyngby Larsens Legat for trængende medicinske studenterGrosserer Niels Alfred Kloch og hustru fru Mariane Kloch, f. Funders […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Grenaa Haandværkerforenings Legat til videreuddannelse af unge fra tidligere Grenaa kommune

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Grenaa Haandværkerforenings Legat til videreuddannelse af unge fra tidligere Grenaa kommune Til unge fra tidligere Grenaa kommune, som har påbegyndt en videreuddannelse. Studenter-, HHX-, HTX-, HF- og VUC-eksamener regnes i denne sammenhæng ikke for videregående uddannelse. Der skal ansøges på skema som rekvireres efter opslag i lokalpressen ca. 1. november hvert år. Se også:Grenaa Haandværkerforenings […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Geheimeraad Chr. Ludvig von Plessens Legat til unge Danske Adelsmænds Videnskabelige Opdragelse

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Geheimeraad Chr. Ludvig von Plessens Legat til unge Danske Adelsmænds Videnskabelige Opdragelse Økonomisk støtte til studerende ved de højere læreanstalter. Yderligere oplysninger: Ansøgning skal indeholde nøjagtige oplysninger – derunder vedkommendes adelsret – og bilagt kopi af eksamensbeviser samt anbefalinger. Telefontid er mandag, tirsdag og torsdag mellem 9 og 13. Legatet kan søges hvert 5. år, […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Gdr. Peter Hansen og Ellen Hansens Mindelegat til Dygtiggørelse af unge Landmænd

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Gdr. Peter Hansen og Ellen Hansens Mindelegat til Dygtiggørelse af unge Landmænd Fonden yder støtte til uddannelsesformål indenfor jordbrugserhvervet på landbrugsskoler, højere læreanstalter og uddannelsesinstitutioner i ind- og udland. Fonden yder støtte til unge landmænd hjemmehørende i Frederiksborg amt og fortrinsvis til unge landmænd, som er født eller har boet 10 år i Karlebo eller […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Gårdejer Martin Majgårds Legat til fordel for unge landmænd

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Gårdejer Martin Majgårds Legat til fordel for unge landmænd Gårdejer Martin Majgårds Legat til fordel for unge landmænd, der er opvokset i Erslev sogn. Der uddeles årligt ca. 1.000 kr. Se også:Gårdejer Niels Martin Ravnsborgs Legat til fordel for Klejs Kirke og beboerne i Klejs KirkedistriktGårdejer Alfred Larsens Fond for yngre landmændForhenværende gårdejer af Vestterp, […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Gårdejer Carl Ove Pedersens Fond for blinde børn og unge

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Gårdejer Carl Ove Pedersens Fond for blinde børn og unge Støtte uddannelse af blinde børn og unge ved direkte støtte til den enkelte eller ved indirekte støtte til udvikling og uddannelsesmuligheder. Der uddeles årligt ca. 115.000 kr. Se også:Hansine Neumanns legat for Synscenter Refsnæs, det landsdækkende tilbud til blinde og svagsynede børn og unge.Fru Hansine […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges