Frands Olsens Rejsefond for Unge Landmænd

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Frands Olsens Rejsefond for Unge Landmænd Fonden yder støtte til unge landmænds dygtiggørelse ved studieophold i et europæisk land uden for Danmark. Yderligere oplysninger: Såfremt ikke alle ansøgere kan imødekommes, har elever med tilknytning til Lyngby Landbrugsskole fortrinsret. Se også:Transinggaard, Studie- og Rejselegat for unge landmændGdr. Peter Hansen og Ellen Hansens Mindelegat til Dygtiggørelse af […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Førstelærer Antoni Jensen og Hustru Mette Lauridsens Legat for unge studerende mænd og kvinder

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Førstelærer Antoni Jensen og Hustru Mette Lauridsens Legat for unge studerende mænd og kvinder Legatet uddeles til unge mænd og kvinder, der læser til lærereksamen, studentereksamen eller en afsluttende eksamen med en af disse som grundlag. Legatet kan søges af efterkommere efter Antoni Jensen og Mette Lauridsens søskende samt unge mænd og kvinder, født i […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Foreningen til Unge Handelsmænds Uddannelses legat (fond) for støtte til uddannelse i udlandet

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Foreningen til Unge Handelsmænds Uddannelses legat (fond) for støtte til uddannelse i udlandet At hjælpe nuværende og tidligere elever fra Niels Brock CBC, Handelshøjskolen i København samt FUHU´s udlandsskoler og studieprogrammer. Se også:Grosserer Terny A. Petersens Legat til unge Handelsmænds Uddannelse i UdlandetForeningen til Unge Handelsmænds Uddannelseslegat (fond) til støtte for studiehjælp i DanmarkEuropæiske Rejseforsikrings […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Foreningen til Unge Handelsmænds Uddannelseslegat (fond) til støtte for studiehjælp i Danmark

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Foreningen til Unge Handelsmænds Uddannelseslegat (fond) til støtte for studiehjælp i Danmark Foreningens formål er hjælp til unge handelsmænds uddannelse, således at det uddeles til ophold og undervisning af ubemidlede, medens handelsskole søges. Yderligere oplysninger: Legatet støtter kun studerende, nuværende eller tidligere, udgået fra Niels Brock – Copenhagen Business College og Handelshøjskolen i København. Støtten […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Fonden til oprettelse af bolig for beskæftigelse for autistiske unge i Storkøbenhavn

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Fonden til oprettelse af bolig for beskæftigelse for autistiske unge i Storkøbenhavn Oprettelse af boliger til og beskæftigelse for autistiske unge i Storkøbenhavn. Se også:Fonden til oprettelse af bolig og beskæftigelse for psykotiske unge i StorkøbenhavnAarupgaard LandboskoleGårdejer Rasmus Julius Andersens Legat til støtte af forældreløse børn i Frederiksborg Amt og StorkøbenhavnStudie- og Rejsefondet for personale […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Fonden til oprettelse af bolig og beskæftigelse for psykotiske unge i Storkøbenhavn

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Fonden til oprettelse af bolig og beskæftigelse for psykotiske unge i Storkøbenhavn Oprettelse af boliger til, og beskæftigelsesmuligheder for psykotiske unge i Storkøbenhavn. Se også:Fonden til oprettelse af bolig for beskæftigelse for autistiske unge i StorkøbenhavnAarupgaard LandboskoleGårdejer Rasmus Julius Andersens Legat til støtte af forældreløse børn i Frederiksborg Amt og StorkøbenhavnSigvard M Sørensen og hustru […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Fonden for Børn og Unge

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Fonden for Børn og Unge At hjælpe børn og unge, der er i økonomisk trang Se også:Nr. Søby Fonden – for børn og ungeFonden Børnehjemmet Godthåbs LegaterGamle Rosas Fond for børn og unge (Rosafonden)Fonden af 3. november 1973 til støtte for børn og unge og for ensomme gamle kvinder i Hillerød KommuneLegatet til støtte for […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Fonden af 3. november 1973 til støtte for børn og unge og for ensomme gamle kvinder i Hillerød Kommune

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Fonden af 3. november 1973 til støtte for børn og unge og for ensomme gamle kvinder i Hillerød Kommune Støtte for børn og unge, og for ensomme gamle kvinder i Hillerød Kommune. Yderligere oplysninger: Legatet uddeles til: a. Børn og unge, der er opvokset i Hillerød Kommune, til hjælp til uddannelse særligt inden for områder, […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Fhv. amtsrådsmedlem sognerådsformand Hans Peter Hansens Legat til fordel for unge i Svendborg amt

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Fhv. amtsrådsmedlem sognerådsformand Hans Peter Hansens Legat til fordel for unge i Svendborg amt Støtte til unge i det tidligere Svendborg amt, som søger uddannelse inden for håndværk eller landbrug. Yderligere oplysninger: Legatet tildeles flittige, ubemidlede unge, fra Fyns Amt, som søger uddannelse i håndværk eller landbrug. Legatportionerne er modtagerens særeje og kan ikke med […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Fhv. bankdirektør Rasmus Hans Lollesgårds Fond for unge ugifte danske mænds videre uddannelse i praktisk virksomhed i udlandet

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Fhv. bankdirektør Rasmus Hans Lollesgårds Fond for unge ugifte danske mænds videre uddannelse i praktisk virksomhed i udlandet Støtte til unge ugifte mænd med dansk indfødsret, bosiddende i Danmark, ved deres videre uddannelse i udlandet i praktiske virksomheder. Yderligere oplysninger: Ret til legatet har fortrinsvis unge mænd af afdøde fhv. bankdirektør Lollesgårds familie samt unge […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges