The Sasakawa International Fellowship Fund på Københavns Universitet

The Sasakawa International Fellowship Fund på Københavns Universitet Stipendierne kan søges af kandidat- og ph.d.-studerende indskrevet ved Københavns Universitet til studieophold i udlandet af mindst 5 måneders varighed. Kun internationale studier inden for samfundsvidenskab, jura og humaniora støttes. Det er en forudsætning, at ansøger har opnået en bachelor eller kandidatgrad på ansøgningstidspunktet. Fondets midler kan… Fortsæt læsning af The Sasakawa International Fellowship Fund på Københavns Universitet

Studiefonden for Institut for Idræt, Københavns Universitet

Studiefonden for Institut for Idræt, Københavns Universitet Studiefondens formål er at yde støtte i form af stipendier til enten lærere, der ønsker videreuddannelse i faget idræt ved Institut for Idræt eller formidlet af Instituttet i samarbejde med andre institutioner eller studerende ved Instituttet til specielle arbejder, der retter sig mod faget idræt i den danske… Fortsæt læsning af Studiefonden for Institut for Idræt, Københavns Universitet

Rejsefonden for Juridiske Kandidater og Studerende ved Københavns Universitet

Rejsefonden for Juridiske Kandidater og Studerende ved Københavns Universitet At yde støtte til rejser for juridiske kandidater og juridiske studerende, der har præsteret videnskabeligt arbejde af værdi og/eller må antages at kunne få udbytte af udlandsophold, deltagelse i møder og kongresser m.v. Ansøgningsfristen bekendtgøres ved opslag på hjemmesiden. Der modtages kun ansøgninger en måned op… Fortsæt læsning af Rejsefonden for Juridiske Kandidater og Studerende ved Københavns Universitet

Professor Hakon Lunds og Lektor Hans Rasmussen og hustru Anne E A Rasmussens Legat til fordel for Kemistuderende ved Aarhus Universitet.

Professor Hakon Lunds og Lektor Hans Rasmussen og hustru Anne E A Rasmussens Legat til fordel for Kemistuderende ved Aarhus Universitet. Legatets midler skal anvendes til gavn for de kemistuderende ved Aarhus Universitet, fortrinsvis til hjælp til gennemførelse af studierejser og kortere og længere ophold i udlandet. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Jurrådets Fond, Aarhus Universitet

Jurrådets Fond, Aarhus Universitet At drive servicevirksomhed for de studerende på et politisk neutralt grundlag, overskud kan udelukkende anvendes til billiggørelser af fondens ydelser. Yderligere oplysninger: Fonden yder støtte til arrangementer for jurastuderende på Aarhus Universitet. Kan kun søges af jurastuderende ved Århus Universitet. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]