The Sasakawa International Fellowship Fund på Københavns Universitet

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

The Sasakawa International Fellowship Fund på Københavns Universitet Stipendierne kan søges af kandidat- og ph.d.-studerende indskrevet ved Københavns Universitet til studieophold i udlandet af mindst 5 måneders varighed. Kun internationale studier inden for samfundsvidenskab, jura og humaniora støttes. Det er en forudsætning, at ansøger har opnået en bachelor eller kandidatgrad på ansøgningstidspunktet. Fondets midler kan […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Studiefonden for Institut for Idræt, Københavns Universitet

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Studiefonden for Institut for Idræt, Københavns Universitet Studiefondens formål er at yde støtte i form af stipendier til enten lærere, der ønsker videreuddannelse i faget idræt ved Institut for Idræt eller formidlet af Instituttet i samarbejde med andre institutioner eller studerende ved Instituttet til specielle arbejder, der retter sig mod faget idræt i den danske […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Studenterfonden af 1963 ved Aarhus Universitet

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Studenterfonden af 1963 ved Aarhus Universitet Fonden har til formål at yde støtte til faglige, sociale og kulturelle aktiviteter blandt de studerende ved Aarhus Universitet. Ansøgningsfrist opslås på hjemmesiden. Se også:Feriefonden af 1979 for medarbejdere ved Aarhus UniversitetJurrådets Fond, Aarhus UniversitetBagermester F. Helles Fond til fordel for det lægevidenskabelige fakultet ved Aarhus UniversitetDirektør M. C. […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Rejsefonden for Juridiske Kandidater og Studerende ved Københavns Universitet

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Rejsefonden for Juridiske Kandidater og Studerende ved Københavns Universitet At yde støtte til rejser for juridiske kandidater og juridiske studerende, der har præsteret videnskabeligt arbejde af værdi og/eller må antages at kunne få udbytte af udlandsophold, deltagelse i møder og kongresser m.v. Ansøgningsfristen bekendtgøres ved opslag på hjemmesiden. Der modtages kun ansøgninger en måned op […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Rejsefond for juridiske kandidater og studerende ved Københavns Universitet

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Rejsefond for juridiske kandidater og studerende ved Københavns Universitet Rejsefond for juridiske kandidater og studerende ved Københavns Universitet. Søges efter opslag, som finder sted i november/december. Se også:Rejsefonden for Juridiske Kandidater og Studerende ved Københavns UniversitetHenriques og Cordt Traps FondRejsefonden for kandidater ved Den Kgl. Veterinær- og LandbohøjskoleFonden til støtte for studerende fra Det Biovidenskabelige […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Professor Hakon Lunds og Lektor Hans Rasmussen og hustru Anne E A Rasmussens Legat til fordel for Kemistuderende ved Aarhus Universitet.

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Professor Hakon Lunds og Lektor Hans Rasmussen og hustru Anne E A Rasmussens Legat til fordel for Kemistuderende ved Aarhus Universitet. Legatets midler skal anvendes til gavn for de kemistuderende ved Aarhus Universitet, fortrinsvis til hjælp til gennemførelse af studierejser og kortere og længere ophold i udlandet. Se også:Professor Hakon Lunds Legat og lektor Hans […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Otto R. Henriques, Elisa Henriques og Cordt Traps Fond til fremme af det nationaløkonomiske studium ved Københavns Universitet

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Otto R. Henriques, Elisa Henriques og Cordt Traps Fond til fremme af det nationaløkonomiske studium ved Københavns Universitet Se også:Henriques og Cordt Traps FondJohanne Elisa Crones fondOtto Jespersen MindefondCarlsbergs Fond for Studenterrådet ved Københavns UniversitetIngeniør Valdemar Selmer Trane og hustru Elisa Trane’s FondOtto Mønsteds Fond

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Lektor H. Svensson og Hustrus Legat til fordel for Københavns Universitet

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Lektor H. Svensson og Hustrus Legat til fordel for Københavns Universitet Se Københavns Universitets Fælleslegat. Se også:Lektor H. Svensson og Hustrus Legat til fordel for Randers StatsskoleLektor H. Svensson og Hustrus Legat til fordel for Marselisborg GymnasiumLektor frk. Laura Bentzens LegatThorkild Bondesen og Hustrus Legatlhandler Carl Pedersen og Hustrus LegatKøbenhavns Universitets Fælleslegat

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Lægen, Professor ved Københavns Universitet Dr. med og chir. Knud Sands Legat

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Lægen, Professor ved Københavns Universitet Dr. med og chir. Knud Sands Legat Se også:Professor Dr. Med. A. C. Grønbechs Legat for medicinske studerendeProfessor Rigsarkivar Erslevs LegatProfessor H.P. Steensby og professor Ernst Løfflers LegatFonden til støtte af Retsvidenskabelig Forskning ved Københavns UniversitetKnud Herluf Lindholms Legat til fordel for sønner og døtre af danske officerer eller embedsmændProfessor […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Jurrådets Fond, Aarhus Universitet

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Jurrådets Fond, Aarhus Universitet At drive servicevirksomhed for de studerende på et politisk neutralt grundlag, overskud kan udelukkende anvendes til billiggørelser af fondens ydelser. Yderligere oplysninger: Fonden yder støtte til arrangementer for jurastuderende på Aarhus Universitet. Kan kun søges af jurastuderende ved Århus Universitet. Se også:Jurrådet FondFeriefonden af 1979 for medarbejdere ved Aarhus UniversitetStudenterfonden af […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges