Frøken Henriette Vorsaa’s Legat for ubemidlede kvindelige studenter ved Københavns eller Aarhus Universitet

Frøken Henriette Vorsaa´s Legat for ubemidlede kvindelige studenter ved Københavns eller Aarhus Universitet Til 2 kvindelige studenter fra Aalborg Katedralskole, som er ubemidlede og som har udvist sådan evne og flid, at de må formodes at kunne gennemføre et studium ved et af de nævnte universiteter. Yderligere oplysninger: Legatet kan nydes hele studietiden, men tildelingen… Fortsæt læsning af Frøken Henriette Vorsaa’s Legat for ubemidlede kvindelige studenter ved Københavns eller Aarhus Universitet

Fonden til støtte for studerende fra Det Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet

Fonden til støtte for studerende fra Det Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet Fondens formål er at yde støtte til studerende fra Det Biovidenskabelige Fakultet for Fødevarer, Veterinærmedicin og Naturressourcer ved Københavns Universitet. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Fonden til støtte af Retsvidenskabelig Forskning ved Københavns Universitet

Fonden til støtte af Retsvidenskabelig Forskning ved Københavns Universitet Yder støtte til retsvidenskabelig forskning ved Københavns Universitet ved studierejser, indbydelse af gæsteforelæsere, afholdelse af symposier og andre lignende foranstaltninger. Der uddeles årligt ca. 100.000 kr. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Feriefonden af 1979 for medarbejdere ved Aarhus Universitet

Feriefonden af 1979 for medarbejdere ved Aarhus Universitet Fondens opgave er at yde tilskud til medarbejdere på Aarhus Universitet til ferieophold i de ferieboliger fonden råder over. Tilskud kan ydes til samtlige medarbejdere på Aarhus Universitet med mindst 2 års ansættelse på Aarhus Universitet. Yderligere oplysninger: Legatet har hos Aarhus Universitet nr.: 95. Støtten ydes… Fortsæt læsning af Feriefonden af 1979 for medarbejdere ved Aarhus Universitet

Carlsbergs Fond for Studenterrådet ved Københavns Universitet

Carlsbergs Fond for Studenterrådet ved Københavns Universitet Legatet kan søges som hjælp i eksamenssituationer og til udlandsophold i studieøjemed. Kun til studerende ved Københavns Universitet. Uddeles i portioner à 2.500 kr. Der uddeles årligt ca. 15.000 kr. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Brygger Dr. Phil. Carl Jacobsens Mindelegat ved Aarhus Universitet

Brygger Dr. Phil. Carl Jacobsens Mindelegat ved Aarhus Universitet Støtte til kortere studierejser for kandidatstudende i kunsthistorie og klassisk arkæologi ved Aarhus Universitet. Ansøgningsfrist bekendtgøres på Afdeling for Kunsthistories hjemmeside, normalt i forårssemestret. Der uddeles årligt ca. 10.000 kr. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]