Morsø Kommunes Legat til fordel for værdige og trængende kvinder og mænd i MorsøKommune

Morsø Kommunes Legat til fordel for værdige og trængende kvinder og mænd i MorsøKommune Renterne af kapitalen uddeles hvert år til værdigt trængende kvinder og mænd i Morsø kommune. Yderligere oplysninger: Der annonceres hvert år. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Mølleejer Jens Christian Jespersens Legat for værdige trængende af Nyborg borger- og håndværkerstand

Mølleejer Jens Christian Jespersens Legat for værdige trængende af Nyborg borger- og håndværkerstand Til værdige trængende af Nyborg borger- og håndværkerstand. Ansøgningsblanket kan fås på kommunens Servicekontor. Ansøgningsblanket kan printes fra hjemmesiden. Skriv legatets navn i søgefeltet. Ansøgningsblanket udleveres også i Borgerservice. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Jenny Elisabeth Blichers Legat for de i Hørning kommune boende værdige og trængende enker og kvinder

Jenny Elisabeth Blichers Legat for de i Hørning kommune boende værdige og trængende enker og kvinder Legat for de i Hørning kommune boende værdige og trængende enker og kvinder, hvis ægteskab er blevet opløst ved skilsmisse. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Huslejelegat for værdige og trængende frimurerbrødre af St. Johs. logen Absalon, disses enker

Huslejelegat for værdige og trængende frimurerbrødre af St. Johs. logen Absalon, disses enker Yder velgørenhed overfor en ubestemt personkreds efter legatbestyrelsens skøn. Kun ansøgninger vedlagt frankeret svarkuvert besvares. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]