Borgerstiftelsens Fond for ældre, værdige trængende borgere eller deres enker i Roskilde kommune

Borgerstiftelsens Fond for ældre, værdige trængende borgere eller deres enker i Roskilde kommune Køb af ejendomme samt huslejehjælp til personer, der af økonomiske årsager ikke kan blive boende i deres gamle boliger, med fortrinsret for ældre, værdige trængende personer, der er eller har været næringsdrivende i Roskilde kommune. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Ass. S. J. Svendsen og hustrus Legat for værdige trængende blandt forsikringsakkvisitører og trængende hustruer efter sådanne i Storkøbenhavn

Ass. S. J. Svendsen og hustrus Legat for værdige trængende blandt forsikringsakkvisitører og trængende hustruer efter sådanne i Storkøbenhavn Yde økonomisk støtte til værdige trængende syge blandt forsikringsakkvisitører og til trængende hustruer efter sådanne i Storkøbenhavn. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Apotheker Christian Fehrs Legat for værdige og trængende enker og uforsørgede børn efter farmaceuter og læger

Apotheker Christian Fehrs Legat for værdige og trængende enker og uforsørgede børn efter farmaceuter og læger Understøttelse af trængende enker (børn) efter farmaceuter og læger. Kan kun søges efter forudgående avertering i dagblade efter bestyrelsens skøn. Ingen telefoniske henvendelser. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Andrea Munksgaard-Nielsen Legat for syge og fattige af slægten Munksgaard-Nielsen eller andre værdige

Andrea Munksgaard-Nielsen Legat for syge og fattige af slægten Munksgaard-Nielsen eller andre værdige Til syge og fattige af slægten Munksgård eller andre værdigt trængende, der har fast bopæl i Aggersborg kommune. Legatet kan kun søges efter annoncering ultimo november. Der uddeles årligt ca. 25.000 kr. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

A/S Peder Nielsen Pederhaabs Legat til fordel for værdige og trængende isenkræmmere

A/S Peder Nielsen Pederhaabs Legat til fordel for værdige og trængende isenkræmmere Legat til fordel for værdige og trængende isenkræmmere, der er eller har været medlemmer af Jydsk-Fynsk Isenkræmmerforening eller disses enker. Yderligere oplysninger: Legatet støtter desuden medarbejdere, der har stået i lære hos medlemmer af Jydsk-Fynsk Isenkræmmerforening. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

A. Munksgaard-Nielsens Legat for syge og fattige af slægten Munksgaard-Nielsen eller andre værdige

A. Munksgaard-Nielsens Legat for syge og fattige af slægten Munksgaard-Nielsen eller andre værdige Legatets årlige udbytte udbetales til syge og fattige af slægten Munksgård eller andre værdige og trængende, der har haft fast bopæl i Aggersborg Sogn. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]