Sparekassen for Hjørring by og omegns Legat for værdigt trængende personer fortrinsvis kvinder

Sparekassen for Hjørring by og omegns Legat for værdigt trængende personer fortrinsvis kvinder Yder støtte til værdigt trængende personer, fortrinsvis kvinder som ikke nyder alderdomsunderstøttelse, og som har eller har haft fast bopæl i Hjørring by og dens opland. Legatportion à 500 kr. Der uddeles årligt ca. 6.000 kr. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

P. Breinholt og hustrus Legat til fordel for værdigt trængende konfirmander i Esbjerg kommune og Th. Dahl og hustrus udstyrslegat

P. Breinholt og hustrus Legat til fordel for værdigt trængende konfirmander i Esbjerg kommune og Th. Dahl og hustrus udstyrslegat Uddeling hvert år før konfirmation til værdigt trængende konfirmander, hjemhørende i Esbjerg kommune. Skatteattest fra Esbjerg Kommune skal vedlægges ansøgningen. Ansøgning påtegnes af konfirmationspræsten eller vedlægges konfirmationsattest. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

P. Breinholt og hustrus Legat til fordel for værdigt trængende konfirmander i Esbjerg kommune og Th. Dahl og hustrus udstyrslegat for fattige konfirmander i Esbjerg

P. Breinholt og hustrus Legat til fordel for værdigt trængende konfirmander i Esbjerg kommune og Th. Dahl og hustrus udstyrslegat for fattige konfirmander i Esbjerg Renteindtægten uddeles hvert år før konfirmation til værdigt trængende konfirmander, hjemhørende i Esbjerg kommune. Yderligere oplysninger: Skatteattest fra Esbjerg Kommune skal vedlægges ansøgningen. Ansøgning påtegnes af konfirmationspræsten eller vedlægges konfirmationsattest… Fortsæt læsning af P. Breinholt og hustrus Legat til fordel for værdigt trængende konfirmander i Esbjerg kommune og Th. Dahl og hustrus udstyrslegat for fattige konfirmander i Esbjerg