Kristian Thomsen Jensens Legat til fordel for enligt stillede og værdigt trængende i Thisted

Kristian Thomsen Jensens Legat til fordel for enligt stillede og værdigt trængende i Thisted Til støtte for enligt stillede, værdigt trængende personer, som ikke har modtaget offentlig hjælp, herunder folkepension, og som har haft fast bopæl i Thisted i mindst 5 år. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Kreaturekspeditør Jens Holms Legat til fordel for værdigt trængende i Taulov sogn, Børup

Kreaturekspeditør Jens Holms Legat til fordel for værdigt trængende i Taulov sogn, Børup Til værdigt trængende, i første række brugere af mindre landejendomme eller småhåndværkere i Taulov sogn, fortrinsvis fra Børup. Ansøgningsfrist annonceres i dagspressen. Der uddeles årligt ca. 7.000 kr. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Kaptajn Clemmen Nielsen og hustrus Legat for værdigt trængende

Kaptajn Clemmen Nielsen og hustrus Legat for værdigt trængende Rentenydelse for 4 familiemedlemmer samt støtte til værdigt trængende redningsmænd, søfolk eller fiskere, som er født i Skagen eller til sådannes efterladte og støtte til trængende slægtninge af legatstifterne. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]