Spejdernes Fond til nødlidende, syge og vanskeligt stillede børn, spejderhjælpen

Spejdernes Fond til nødlidende, syge og vanskeligt stillede børn, spejderhjælpen At hjælpe nødlidende, syge og vanskeligt stillede børn både i Danmark – herunder Grønland – og i udlandet. Fondsmidler gives ikke til enkeltpersoner eller familier og ej heller til rejseprojekter. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Spejderhjælpen, Spejdernes Fond til fordel for nødlidende, syge og vanskeligt stillede børn

Spejderhjælpen, Spejdernes Fond til fordel for nødlidende, syge og vanskeligt stillede børn Ved den årlige indsamlingsaktion eller på anden måde at hjælpe nødlidende, syge og vanskeligt stillede børn især i den 3. verden, men også i Danmark og Grønland. Yderligere oplysninger: Legatet kan ikke ansøges til enkeltpersoner. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Murermester Fritz Peters og hustrus Mindelegat “Frederikshavn Kommunes Fond for særligt vanskeligt stillede”

Murermester Fritz Peters og hustrus Mindelegat ´Frederikshavn Kommunes Fond for særligt vanskeligt stillede´ Yde hjælp til nuværende/forhenværende ældre, svagelige eller syge håndværkere, samt disses enker og umyndige børn. Fortrinsvis til ansøgere, som her ernæret sig som syersker. Legatnydere skal have fast bopæl i Frederikshavn, dog bortset fra studieophold og lignende. Sålænge der lever søskende børn… Fortsæt læsning af Murermester Fritz Peters og hustrus Mindelegat “Frederikshavn Kommunes Fond for særligt vanskeligt stillede”

H. J. og Katrine Kopps Legat for vanskeligt stillede børn

H. J. og Katrine Kopps Legat for vanskeligt stillede børn Støtte til børn og familier til børn, der har været i behandling på Aalborg Sygehus med behov for økonomisk bistand, der ikke kan dækkes af sygesikring eller sociallovgivning. 40.000 kr. årligt i portioner a 1.000-5.000 kr. Ansøgningsskema fås kun ved henvendelse til Socialrådgiveren, Aalborg Sygehus,… Fortsæt læsning af H. J. og Katrine Kopps Legat for vanskeligt stillede børn

Lærerinde frk. Inger Jensens Understøttelseslegat for vanskeligt stillede kvinder

Lærerinde frk. Inger Jensens Understøttelseslegat for vanskeligt stillede kvinder Understøtte vanskeligt stillede kvinder, fortrinsvis kvinder med børn, bosiddende i Svendborg, med større eller mindre kontantbeløb efter legatbestyrelsens skøn. Yderligere oplysninger: Se Svendborg Kommunes Trangslegat [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]