Spejdernes Fond til nødlidende, syge og vanskeligt stillede børn, spejderhjælpen

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Spejdernes Fond til nødlidende, syge og vanskeligt stillede børn, spejderhjælpen At hjælpe nødlidende, syge og vanskeligt stillede børn både i Danmark – herunder Grønland – og i udlandet. Fondsmidler gives ikke til enkeltpersoner eller familier og ej heller til rejseprojekter. Se også:Spejderhjælpen, Spejdernes Fond til fordel for nødlidende, syge og vanskeligt stillede børnH. J. og […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Spejderhjælpen, Spejdernes Fond til fordel for nødlidende, syge og vanskeligt stillede børn

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Spejderhjælpen, Spejdernes Fond til fordel for nødlidende, syge og vanskeligt stillede børn Ved den årlige indsamlingsaktion eller på anden måde at hjælpe nødlidende, syge og vanskeligt stillede børn især i den 3. verden, men også i Danmark og Grønland. Yderligere oplysninger: Legatet kan ikke ansøges til enkeltpersoner. Se også:Spejdernes Fond til nødlidende, syge og vanskeligt […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Murermester Fritz Peters og hustrus Mindelegat “Frederikshavn Kommunes Fond for særligt vanskeligt stillede”

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Murermester Fritz Peters og hustrus Mindelegat ´Frederikshavn Kommunes Fond for særligt vanskeligt stillede´ Yde hjælp til nuværende/forhenværende ældre, svagelige eller syge håndværkere, samt disses enker og umyndige børn. Fortrinsvis til ansøgere, som her ernæret sig som syersker. Legatnydere skal have fast bopæl i Frederikshavn, dog bortset fra studieophold og lignende. Sålænge der lever søskende børn […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


H. J. og Katrine Kopps Legat for vanskeligt stillede børn

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

H. J. og Katrine Kopps Legat for vanskeligt stillede børn Støtte til børn og familier til børn, der har været i behandling på Aalborg Sygehus med behov for økonomisk bistand, der ikke kan dækkes af sygesikring eller sociallovgivning. 40.000 kr. årligt i portioner a 1.000-5.000 kr. Ansøgningsskema fås kun ved henvendelse til Socialrådgiveren, Aalborg Sygehus, […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Lærerinde frk. Inger Jensens Understøttelseslegat for vanskeligt stillede kvinder

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Lærerinde frk. Inger Jensens Understøttelseslegat for vanskeligt stillede kvinder Understøtte vanskeligt stillede kvinder, fortrinsvis kvinder med børn, bosiddende i Svendborg, med større eller mindre kontantbeløb efter legatbestyrelsens skøn. Yderligere oplysninger: Se Svendborg Kommunes Trangslegat Se også:Pensioneret lærerinde frk. Inger Jensens StudielegatKaren Thestrups MindelegatSvendborg Kommunes TrangslegatSpejderhjælpen, Spejdernes Fond til fordel for nødlidende, syge og vanskeligt stillede […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Frederikshavn Kommunes fond for særlig vanskeligt stillede

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Frederikshavn Kommunes fond for særlig vanskeligt stillede Yde en årlig hjælp til særlig vanskeligt stillede personer, som bor i og har haft fast bopæl i Frederikshavn Kommune i mindst 5 år. Ansøgningsfrist opslås i lokale dagblade. Se også:Murermester Fritz Peters og hustrus Mindelegat “Frederikshavn Kommunes Fond for særligt vanskeligt stillede”Christian Ludvig Cloos og Hustru Henriette […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Fælleslegatet for vanskeligt stillede i Løgstør Kommune

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Fælleslegatet for vanskeligt stillede i Løgstør Kommune Til vanskeligt stillede i Løgstør Kommune. Ca. 25 legatportioner a 400-1.000 kr. Ansøgningsskema udleveres ved henvendelse til Servicebutikken ved Løgstør Kommune. Se også:Fælleslegatet af november 1980 for økonomisk vanskeligt stillede i Viborg KommuneLøgstør Købstads Jubilæumslegat for unges undervisning og uddannelseDen Fælles Fond for Vanskeligt Stillede Personer i Hinnerup […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Fælleslegatet for Økonomisk Vanskeligt Stillede i Viborg Amtskommune

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Fælleslegatet for Økonomisk Vanskeligt Stillede i Viborg Amtskommune Hjælp til økonomisk vanskeligt stillede. Yderligere oplysninger: Legatet udbetales fortrinsvis til slægtninge af Ane Dorthea Foged. Se også:Fælleslegatet af november 1980 for økonomisk vanskeligt stillede i Viborg KommuneFælleslegatet for vanskeligt stillede i Løgstør KommuneDen Fælles Fond for Vanskeligt Stillede Personer i Hinnerup KommuneLærerinde frk. Inger Jensens Understøttelseslegat […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Fælleslegatet af november 1980 for økonomisk vanskeligt stillede i Viborg Kommune

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Fælleslegatet af november 1980 for økonomisk vanskeligt stillede i Viborg Kommune Til økonomisk vanskeligt stillede i Viborg Kommune. Se også:Fælleslegatet for Økonomisk Vanskeligt Stillede i Viborg AmtskommuneFælleslegatet for vanskeligt stillede i Løgstør KommuneFælleslegatet i Hadsten kommuneDen Fælles Fond for Vanskeligt Stillede Personer i Hinnerup KommuneFælleslegatet for Nysted KommuneFælleslegatet for værdige trængende i Suså Kommune

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Fælleslegat for vanskeligt stillede i Frederiksværk-Hundested Kommune

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Fælleslegat for vanskeligt stillede i Frederiksværk-Hundested Kommune Legatets indtægter uddeles til værdige trængende. Det sociale udvalg tager i oktober stilling til hvorledes legatet skal uddeles. Se også:Fælleslegat for værdige trængende i Køge KommuneDen Fælles Fond for Vanskeligt Stillede Personer i Hinnerup KommuneVær og Nebel Sognes FælleslegatFælleslegatet for vanskeligt stillede i Løgstør KommuneFællesfonden under Frederiksværk BorgerforeningHorsens […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges