Varde Bevaringsfond

Varde Bevaringsfond Virke for bevarelse af gamle huse, gadebilleder og andre bevaringsværdige emner i Varde Kommune. Støtte uddeles normalt i form af rente- og afdragsfrie lån, der forfalder ved fremtidigt ejerskifte. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Varde Kjøbstads Handelsstands understøttelsesfond

Varde Kjøbstads Handelsstands understøttelsesfond Yder støtte til trængende af handelsstanden i Varde og af dens efterladte. Fortrinsret til de der selv eller de, hvis forsørgere er eller har været medlem af selskabet. Ansøgningsskema averteres hvert år i februar måned. Ansøgningsfristen er på 14 dage. Der uddeles årligt ca. 14.000 kr. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Sagfører Jørgen Petersen og hustrus Legat for Kronisk Syge i Varde by og på Varde Markjorder

Sagfører Jørgen Petersen og hustrus Legat for Kronisk Syge i Varde by og på Varde Markjorder Til kronisk syge i Varde By og på Varde Markjorder, fortrinsvis til ophold på kuranstalter, hvilehjem eller lignende. Der uddeles ca. 8.000 kr. i portioner á max. 1.000 kr. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Hjælpefond for afgåede medlemmer af Arbejdernes Fællesklub på A/S Varde Stålværk

Hjælpefond for afgåede medlemmer af Arbejdernes Fællesklub på A/S Varde Stålværk Fonden oprettes med det formål at yde bistand til medlemmer, der må forlade arbejdet på grund af en erhvervssygdom eller en arbejdsulykke anerkendt af Sikringsstyrelsen med erstatning. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Købmand Ridder O. Palludans og hustru S. Palludan, født Teubners Legat for trængende i Varde Kommune

Købmand Ridder O. Palludans og hustru S. Palludan, født Teubners Legat for trængende i Varde Kommune Understøttelse af personer, mand eller kvinde, gift som ugift, der har haft fast bopæl i Varde kommune i de sidste 5 år og er værdigt trængende. Yderligere oplysninger: Legatet tildeles principielt for livstid, men såfremt legatnyderen fraflytter kommunen eller… Fortsæt læsning af Købmand Ridder O. Palludans og hustru S. Palludan, født Teubners Legat for trængende i Varde Kommune