Vejle Handelsstands Understøttelsesfond

Vejle Handelsstands Understøttelsesfond Yder understøttelse til nuværende eller tidligere medlemmer af understøttelsesfonden, disses enker, ukonfirmerede børn eller ugifte døtre. Undtagelsesvis også andre, dog ikke udenfor handelsstanden i Vejle. Der uddeles ca. 60.000 kr. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Vejle Haandværker- og Borgerforenings Legatfond

Vejle Håndværker- og Borgerforenings Legatfond Renteindtægterne uddeles fortrinsvis til unge håndværkere under uddannelse, hvor udgiften til lærebøger, specialværktøj eller lignende kan være en økonomisk byrde, når indtægten alene består af en lærlingeløn eller SU. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]