Sparekasserer Th. Jacobsens Legat til fordel for Vejle Bys og Amts Sparekasses Enkestiftelse

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Sparekasserer Th. Jacobsens Legat til fordel for Vejle Bys og Amts Sparekasses Enkestiftelse Til enker, der har bolig i sparekassens stiftelse eller enker, der opfylder betingelserne for optagelse i stiftelsen. Endvidere støtte til værdigt trængende enlig ældre kvinder bosiddende i BG Bank, Vejles virkeområde. Uddeling sker efterfølgende år. Se også:Fælleslegatet ved Sparekassen Sydjylland (Fond)Dronning Anna […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Slagtermester af Sønderbrogade nr. 41 J. A. Jensen og hustrus Legat, Vejle

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Slagtermester af Sønderbrogade nr. 41 J. A. Jensen og hustrus Legat, Vejle Yder økonomisk støtte til trængende personer i Sct. Nicolai sogn i Vejle, fortrinsvis til trængende enker. Der uddeles årligt ca. 13.000 kr. Se også:Th. Broge og Hustrus LegatVejle Bagermesterforenings PensionskasseI. Beecken og hustrus LegatH. Chr. Petersen og hustrus Legat for værdige og trængende […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Manufakturstandens Understøttelses- og Uddannelsesfond i Vejle

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Manufakturstandens Understøttelses- og Uddannelsesfond i Vejle Yder støtte til tidligere manufakturhandlere, deres enker, børn og medarbejdere, samt til videreuddannelse for personer i manufakturbranchen i Vejle. Se også:Statsautoriseret Revisor C. N. M. Christiansens Understøttelses- og UddannelsesfondVejle Handelsstands UnderstøttelsesfondKonsul, Grosserer Osvald Christensens Mindefond, VejleVejle Bagermesterforenings PensionskasseVejle Iværksætter- og ErhvervsfondVejle Kommunes Legatfond

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


M. og J. Børsen Hansens Menighedslegat til fremme af menighedsarbejdet i Vejle Sct. Johannes Sogn

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

M. og J. Børsen Hansens Menighedslegat til fremme af menighedsarbejdet i Vejle Sct. Johannes Sogn Støtte af det folkekirkelige menighedsarbejde i Sct. Johannes sogn i Vejle. Støtte til uddannelse af unge mennesker og hjælp til trængende under forudsætning af, at de pågældende bor i sognet eller har kirkeligt tilhørsforhold. Yderligere oplysninger: Af ovennævnte legat uddeles […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


H. Chr. Petersen og hustrus Legat for værdige og trængende medlemmer af handelsstanden i Odense og Vejle

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

H. Chr. Petersen og hustrus Legat for værdige og trængende medlemmer af handelsstanden i Odense og Vejle Til stifternes søskende eller enker/mænd efter disse, stifternes søskendebørn og til tidligere ansatte i stifternes firma eller disses enker/mænd samt til Odense og Vejle handelsstandsforeninger. Se også:Vejle Handelsstands UnderstøttelsesfondSlagtermester af Sønderbrogade nr. 41 J. A. Jensen og hustrus […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Gudmund Hennebergs Legat for læreres efterladte i Vejle Amt

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Gudmund Hennebergs Legat for læreres efterladte i Vejle Amt Årligt legatbeløb på kr. 3.000 til understøttelse for læreres efterladte m/k i Vejle Amt. Se også:Vejle Iværksætter- og ErhvervsfondEline og Anna Hansens Legat til Uddannelse af unge kvinder i VejleVejle Kommunes LegatfondTh. Broge og Hustrus LegatA/S Vejle Bolte & Møtrikfabriks understøttelsesfondAndelstømrernes Understøttelsesfond i Vejle

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Låne- og Hjælpefondet, Stiftet af Vejle Sagførerforening

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Låne- og Hjælpefondet, Stiftet af Vejle Sagførerforening Støtter advokater, der har været medlemmer af foreningen, respektive disses enker og børn. Se også:Foreningen af Danske Handelsrejsende Stiftet 1866’s FondIngeniørforeningen i Danmarks Låne- og HjælpefondBrugsforeningernes Låne- og GarantifondVejle Bagermesterforenings PensionskasseHjælpefondet for Edv. Lillelund A/S’s FunktionærerStøtte- og Hjælpefondet M&R

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Kontorchef Anton Jacobsen og hustru Inger Jacobsens Mindelegat til F. F. hjemmet i Vejle

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Kontorchef Anton Jacobsen og hustru Inger Jacobsens Mindelegat til F. F. hjemmet i Vejle Se også:Jacob Jacobsens og hustru Erna Jacobsen, født Flecks LegatSnedkermester Sophus Jacobsen og hustru Astrid Jacobsens FondSkoleinspektør Marius Jacobsen og hustru Astrid Schack Jacobsens mindelegat for elever fra Risingskolen, OdenseKontorchef W. Jacobsens LegatCarlsbergs Mindelegat for Brygger J. C. JacobsenFru Helvig Christiansens […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Konsul, Grosserer Osvald Christensens Mindefond, Vejle

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Konsul, Grosserer Osvald Christensens Mindefond, Vejle Til velgørende formål, herunder døve, blinde, handicappede personer, institutioner, ældre trængende manufakturhandlere og disses enker. Se også:Konsul M. Windfeld-Hansen og Hustru’s Legat, VejleLinda Harriet Christensens samt grosserer Emil Hansens og fru Sigrid Hansens MindefondHøng-Fonden (Grosserer Rasmus Hansens Mindefond)Manufakturstandens Understøttelses- og Uddannelsesfond i VejleGrosserer P. L. Jørgensens MindefondDirektør Allan Hugo […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Konsul M. Windfeld-Hansen og Hustru’s Legat, Vejle

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Konsul M. Windfeld-Hansen og Hustru´s Legat, Vejle At hjælpe nuværende eller tidligere funktionærer, kontorpersonale og arbejdere i A/S Windfeld-Hansens Bomuldsspinderi, forudsat at disse har været beskæftiget mindst 1 år i denne virksomhed. Yderligere oplysninger: Legatet kan gives til personer, der i nød eller trang og som : 1. er eller har været ansat mindst 1 […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges