Kjems-Fonden, Lokalhistorisk Kulturfond for Viborg, Vejle og Århus amter

Kjems-Fonden, Lokalhistorisk Kulturfond for Viborg, Vejle og Århus amter At yde økonomisk støtte til udgivelse af lokalhistoriske publikationer i Viborg, Vejle og Århus amter. Yderligere oplysninger: Fonden støtter ikke periodiske publikationer og jubilæums- skrifter. Ansøgning skal være ledsaget af færdigt manuskript samt budget for udgivelsen. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Eline og Anna Hansens Legat til Uddannelse af unge kvinder i Vejle

Eline og Anna Hansens Legat til Uddannelse af unge kvinder i Vejle Legatets årlige udbytte skal anvendes til understøttelse, til uddannelse af unge kvinder i Vejle, især enlige og døtre af enlige mødre i Vejle. Yderligere oplysninger: Legatet kan kun søges efter avertering i Vejle Amts Folkeblad og Ugeavisen i Vejle hvert år i midten… Fortsæt læsning af Eline og Anna Hansens Legat til Uddannelse af unge kvinder i Vejle