Kjems-Fonden, Lokalhistorisk Kulturfond for Viborg, Vejle og Århus amter

Kjems-Fonden, Lokalhistorisk Kulturfond for Viborg, Vejle og Århus amter At yde økonomisk støtte til udgivelse af lokalhistoriske publikationer i Viborg, Vejle og Århus amter. Yderligere oplysninger: Fonden støtter ikke periodiske publikationer og jubilæums- skrifter. Ansøgning skal være ledsaget af færdigt manuskript samt budget for udgivelsen. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Georg og Rigmor Saxilds Legat til Viborg Tekniske Skole

Georg og Rigmor Saxilds Legat til Viborg Tekniske Skole Støtte til Teknisk Skole herunder drift og undervisningsmateriale. Understøttelse til elever. Yderligere oplysninger: Fonden yder primært støtte til tidligere elever fra Viborg Tekniske Skole i forbindelse med videreuddannelse. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Etatsråd Niels Andersens og hustrus Sygehjælpslegat til fordel for uformuende beboere i Viborg Amt

Etatsråd Niels Andersens og hustrus Sygehjælpslegat til fordel for uformuende beboere i Viborg Amt Hjælp i anledning af sygdom. Yderligere oplysninger: Berettiget til legatets midler er: Sygdomsramte personer i trang med fast bopæl i Viborg Amt, hvor kroniske/langvarigt sygdomsramte træder forud for øvrige sygdomsramte. Legatet kan søges til dækning af egenudgifter – ved sygebehandling og… Fortsæt læsning af Etatsråd Niels Andersens og hustrus Sygehjælpslegat til fordel for uformuende beboere i Viborg Amt