Løvens kemiske Fabriks Fond til støtte af videnskabelig forskning og støtte til uddannelse af den danske lægestand in memoriam August Kongsted

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Løvens kemiske Fabriks Fond til støtte af videnskabelig forskning og støtte til uddannelse af den danske lægestand in memoriam August Kongsted Løvens kemiske Fabriks forskningsfond yder støtte til forskning fortrinsvis inden for medicin, kemi, biologi og farmaci. Desuden kan i begrænset omfang ydes støtte til studierejser samt udgivelse af videnskabelige publikationer, herunder doktordisputatser. Der gives […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Ingeborg og Leo Dannins Legat for videnskabelig forskning

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Ingeborg og Leo Dannins Legat for videnskabelig forskning Se også:Leo Dannins RejselegatFhv. Kasserer Karen Sofie Jensens Legat til videnskabelig forskning ved Onkologisk-hæmatologisk afd. OUHFhv. Kasserer Karen Sofie Jensens Legat til videnskabelig forskning ved Onkologisk/hæmatologisk afd i OdenseGrosserer Christian Andersen og hustru Ingeborg Ovidia Signe Andersen, født Schmidts Legat (Fond)Diabetesforeningens Fond for Videnskabelig ForskningIngeborg og Emanuel […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Fonden til fremme af videnskabelig og praktisk odontologi (Calcinfonden)

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Fonden til fremme af videnskabelig og praktisk odontologi (Calcinfonden) Ydelse af legater til understøttelse af videnskabelige arbejder og undersøgelser af tandlægemæssig karakter, herunder studier i udlandet. Ansøgningsfrist fremgår af opslag i Tandlægebladet. Se også:DTF’s Fond til støtte for Videnskabelige og Praktiske Undersøgelser Indenfor Tandlægekunsten (FUT)Goof FondenFonden for Tidsskrift for Praktisk LægegerningAlex. Foss’ IndustrifondFonden til fremme […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Fhv. Kasserer Karen Sofie Jensens Legat til videnskabelig forskning ved Onkologisk-hæmatologisk afd. OUH

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Fhv. Kasserer Karen Sofie Jensens Legat til videnskabelig forskning ved Onkologisk-hæmatologisk afd. OUH Til videnskabelig forskning ved Onkologisk-hæmatologisk afdeling på OUH. Kun Onkologisk-Hæmatologisk afdeling kan søge. Der uddeles p.t. ingen midler. Se også:Fhv. Kasserer Karen Sofie Jensens Legat til videnskabelig forskning ved Onkologisk/hæmatologisk afd i OdenseVidenskabeligt arbejde fortrinsvis ved Onkologisk-hæmatologisk afdelingFonden af 1981 til støtte […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Fhv. Kasserer Karen Sofie Jensens Legat til videnskabelig forskning ved Onkologisk/hæmatologisk afd i Odense

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Fhv. Kasserer Karen Sofie Jensens Legat til videnskabelig forskning ved Onkologisk/hæmatologisk afd i Odense Støtte primært for den videnskabelige forskning ved Onkologisk/hæmatologisk afd. Se også:Fhv. Kasserer Karen Sofie Jensens Legat til videnskabelig forskning ved Onkologisk-hæmatologisk afd. OUHVidenskabeligt arbejde fortrinsvis ved Onkologisk-hæmatologisk afdelingBent Jensens Legat til forskning ved Onkologisk AfdelingLærerinde Ingrid Kirstine Garlys Legat til forskning […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Diabetesforeningens Fond for Videnskabelig Forskning

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Diabetesforeningens Fond for Videnskabelig Forskning Se også:Christine og Poul Goos Fond for fri forskningIngeborg og Leo Dannins Legat for videnskabelig forskningFhv. Kasserer Karen Sofie Jensens Legat til videnskabelig forskning ved Onkologisk-hæmatologisk afd. OUHFhv. Kasserer Karen Sofie Jensens Legat til videnskabelig forskning ved Onkologisk/hæmatologisk afd i OdenseLøvens kemiske Fabriks Fond til støtte af videnskabelig forskning og […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges