Løvens kemiske Fabriks Fond til støtte af videnskabelig forskning og støtte til uddannelse af den danske lægestand in memoriam August Kongsted

Løvens kemiske Fabriks Fond til støtte af videnskabelig forskning og støtte til uddannelse af den danske lægestand in memoriam August Kongsted Løvens kemiske Fabriks forskningsfond yder støtte til forskning fortrinsvis inden for medicin, kemi, biologi og farmaci. Desuden kan i begrænset omfang ydes støtte til studierejser samt udgivelse af videnskabelige publikationer, herunder doktordisputatser. Der gives… Fortsæt læsning af Løvens kemiske Fabriks Fond til støtte af videnskabelig forskning og støtte til uddannelse af den danske lægestand in memoriam August Kongsted

Fonden til fremme af videnskabelig og praktisk odontologi (Calcinfonden)

Fonden til fremme af videnskabelig og praktisk odontologi (Calcinfonden) Ydelse af legater til understøttelse af videnskabelige arbejder og undersøgelser af tandlægemæssig karakter, herunder studier i udlandet. Ansøgningsfrist fremgår af opslag i Tandlægebladet. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Fhv. Kasserer Karen Sofie Jensens Legat til videnskabelig forskning ved Onkologisk-hæmatologisk afd. OUH

Fhv. Kasserer Karen Sofie Jensens Legat til videnskabelig forskning ved Onkologisk-hæmatologisk afd. OUH Til videnskabelig forskning ved Onkologisk-hæmatologisk afdeling på OUH. Kun Onkologisk-Hæmatologisk afdeling kan søge. Der uddeles p.t. ingen midler. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Fhv. Kasserer Karen Sofie Jensens Legat til videnskabelig forskning ved Onkologisk/hæmatologisk afd i Odense

Fhv. Kasserer Karen Sofie Jensens Legat til videnskabelig forskning ved Onkologisk/hæmatologisk afd i Odense Støtte primært for den videnskabelige forskning ved Onkologisk/hæmatologisk afd. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]