H. C. Ørsteds Fond for teknisk-videnskabelige undersøgelser og forsøg med nærtliggende praktiske formaal

H. C. Ørsteds Fond for teknisk-videnskabelige undersøgelser og forsøg med nærtliggende praktiske formaal Støtte undersøgelser og navnlig forsøg på DTU med praktisk formål for øje i de polytekniske fag. Yderligere oplysninger: Støtte vedrørende de polytekniske fag gælder specielt på det svagstrømstekniske eller finmekaniske område. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Kolonien Filadelfia’s Videnskabelige Fond

Kolonien Filadelfia´s Videnskabelige Fond At yde støtte til gennemførelse af videnskabelige arbejder og yde støtte til deltagelse i kongresser og kurser med videnskabelige eller forsknings formål af betydning for Kolonien Filadelfia´s patienter. Yderligere oplysninger: Fonden yder specielt støtte til forskning indenfor epileptologien og den psykiatriske forskning. Der vil kunne ydes støtte til både organisationer og… Fortsæt læsning af Kolonien Filadelfia’s Videnskabelige Fond

Geheimeraad Chr. Ludvig von Plessens Legat til unge Danske Adelsmænds Videnskabelige Opdragelse

Geheimeraad Chr. Ludvig von Plessens Legat til unge Danske Adelsmænds Videnskabelige Opdragelse Økonomisk støtte til studerende ved de højere læreanstalter. Yderligere oplysninger: Ansøgning skal indeholde nøjagtige oplysninger – derunder vedkommendes adelsret – og bilagt kopi af eksamensbeviser samt anbefalinger. Telefontid er mandag, tirsdag og torsdag mellem 9 og 13. Legatet kan søges hvert 5. år,… Fortsæt læsning af Geheimeraad Chr. Ludvig von Plessens Legat til unge Danske Adelsmænds Videnskabelige Opdragelse

Filadelfias Videnskabelige Fond

Filadelfias Videnskabelige Fond Støtte til gennemførelse af videnskabelige arbejder og yde støtte til deltagelse i kongresser og kurser med videnskabelige eller forskningsformål af betydning for Filadelfias patienter. Fonden yder specielt støtte til forskning indenfor epileptologien. Der vil kunne ydes støtte både til organisationer og enkeltpersoner. Der uddeles årligt ca. 80.000 kr. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

DTF’s Fond til støtte for Videnskabelige og Praktiske Undersøgelser Indenfor Tandlægekunsten (FUT)

DTF´s Fond til støtte for Videnskabelige og Praktiske Undersøgelser Indenfor Tandlægekunsten (FUT) At yde støtte til sådanne undersøgelser, der kan anses for at være af betydning for en videreudvikling af tandlægevidenskaben og tandlægegerningen, herunder studier over tandlægeudviklingen i andre lande. Yderligere oplysninger: Fondens formål er at yde støtte til sådanne undersøgelser, der kan anses for… Fortsæt læsning af DTF’s Fond til støtte for Videnskabelige og Praktiske Undersøgelser Indenfor Tandlægekunsten (FUT)