Sofie Elisabeth og Aage Rothenborgs Legat for Nationalmuseets videnskabelige medarbejdere

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Sofie Elisabeth og Aage Rothenborgs Legat for Nationalmuseets videnskabelige medarbejdere Se også:Aage Rothenborgs Legat for Det kgl. nordiske Oldskriftsselskabs videnskabelige medarbejdereJens Ydes MindefondAage og Johanne Louis-Hansens FondFhv. Lærer Svend Aage Nielsen Wacherhausens LegatFhv. Kasserer Karen Sofie Jensens Legat til videnskabelig forskning ved Onkologisk/hæmatologisk afd i OdenseFonden til fordel for Nationalmuseets 3. Afdeling Dansk Folkemuseum

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


H. C. Ørsteds Fond for teknisk-videnskabelige undersøgelser

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

H. C. Ørsteds Fond for teknisk-videnskabelige undersøgelser Støtte af teknisk-videnskabelige undersøgelser på DTU, fortrinsvis inden for det svagstrømstekniske område. Se også:H. C. Ørsteds Fond for teknisk-videnskabelige undersøgelser og forsøg med nærtliggende praktiske formaalTeknisk Forlags FondFond for Teknisk Kemi (Danmarks Tekniske Universitets Fond for Teknisk Kemi)Ingeniørforeningens VidenformidlingsfondFanny Miranda og Willy Rottbøll Rokbølls FondDTF’s Fond til støtte […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


H. C. Ørsteds Fond for teknisk-videnskabelige undersøgelser og forsøg med nærtliggende praktiske formaal

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

H. C. Ørsteds Fond for teknisk-videnskabelige undersøgelser og forsøg med nærtliggende praktiske formaal Støtte undersøgelser og navnlig forsøg på DTU med praktisk formål for øje i de polytekniske fag. Yderligere oplysninger: Støtte vedrørende de polytekniske fag gælder specielt på det svagstrømstekniske eller finmekaniske område. Se også:H. C. Ørsteds Fond for teknisk-videnskabelige undersøgelserFonden til Bekæmpelse af […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Kræftens Bekæmpelse. Videnskabelige Udvalg

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Kræftens Bekæmpelse. Videnskabelige Udvalg Støtte til eksperimentel, klinisk og epidemiologisk forskning. Der var ca. 56 millioner kr. i 2005. Støtte gives til projekt, rejse og stipendier. Ansøgningsfrist og uddelingstidspunkt: Se opslag og/eller Internet. Se også:Komité for Psykosocial Kræftforskning (Kræftens Bekæmpelse)Erland Richard Frederiksen og Hustrus Legat (fond) for forskning indenfor Kræftens BekæmpelseFællesfond til støtte for Kræftens […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Kolonien Filadelfia’s Videnskabelige Fond

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Kolonien Filadelfia´s Videnskabelige Fond At yde støtte til gennemførelse af videnskabelige arbejder og yde støtte til deltagelse i kongresser og kurser med videnskabelige eller forsknings formål af betydning for Kolonien Filadelfia´s patienter. Yderligere oplysninger: Fonden yder specielt støtte til forskning indenfor epileptologien og den psykiatriske forskning. Der vil kunne ydes støtte til både organisationer og […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Geheimeraad Chr. Ludvig von Plessens Legat til unge Danske Adelsmænds Videnskabelige Opdragelse

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Geheimeraad Chr. Ludvig von Plessens Legat til unge Danske Adelsmænds Videnskabelige Opdragelse Økonomisk støtte til studerende ved de højere læreanstalter. Yderligere oplysninger: Ansøgning skal indeholde nøjagtige oplysninger – derunder vedkommendes adelsret – og bilagt kopi af eksamensbeviser samt anbefalinger. Telefontid er mandag, tirsdag og torsdag mellem 9 og 13. Legatet kan søges hvert 5. år, […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Frøknerne Anna og Dagny Hjerrilds Fond til afskaffelse af Dyreforsøg i den videnskabelige forskning

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Frøknerne Anna og Dagny Hjerrilds Fond til afskaffelse af Dyreforsøg i den videnskabelige forskning Se også:Frøknerne Inger og Anna Elisabeth Nordentofts FamilielegatFonden til Sygdomsbekæmpelse uden DyreforsøgFrøken Karen Hauschild Pedersens LegatAlternativfondetKnud og Dagny Gad Andresens FondKolonien Filadelfia’s Videnskabelige Fond

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Filadelfias Videnskabelige Fond

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Filadelfias Videnskabelige Fond Støtte til gennemførelse af videnskabelige arbejder og yde støtte til deltagelse i kongresser og kurser med videnskabelige eller forskningsformål af betydning for Filadelfias patienter. Fonden yder specielt støtte til forskning indenfor epileptologien. Der vil kunne ydes støtte både til organisationer og enkeltpersoner. Der uddeles årligt ca. 80.000 kr. Se også:Kolonien Filadelfia’s Videnskabelige […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


DTF’s Fond til støtte for Videnskabelige og Praktiske Undersøgelser Indenfor Tandlægekunsten (FUT)

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

DTF´s Fond til støtte for Videnskabelige og Praktiske Undersøgelser Indenfor Tandlægekunsten (FUT) At yde støtte til sådanne undersøgelser, der kan anses for at være af betydning for en videreudvikling af tandlægevidenskaben og tandlægegerningen, herunder studier over tandlægeudviklingen i andre lande. Yderligere oplysninger: Fondens formål er at yde støtte til sådanne undersøgelser, der kan anses for […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Det Videnskabelige Fond på Horsens Sygehus

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Det Videnskabelige Fond på Horsens Sygehus Støtte til forskning, såvel til de på Horsens Sygehus ansatte læger, som til læger, der tidligere har været ansat på Horsens Sygehus og under deres virkeperiode, der har påbegyndt det videnskabelige arbejde. Se også:Schurs Fond, HorsensViborg Sygehus’ Legat for SygeplejerskerAsger Nielsens FondHorsens HospitalHorsens Folkeblads FondHorsens Kirkers Sangkorkasse

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges