Nordfyns Bank Jubilæumslegat for unge menneskers videreuddannelse

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Nordfyns Bank Jubilæumslegat for unge menneskers videreuddannelse Renter uddeles til unge mennesker hjemmehørende eller beskæftigede i Nordfyns Banks naturlige geografiske område til videre uddannelse. Der uddeles årligt ca. 8.000 kr. Se også:Fabr. P Nordsten og hustrus Legat til unge menneskers Videre Uddannelse IndenforHandel, Håndværk og IndustriFælleslegatet til unge menneskers videre uddannelse i Dragør kommuneFælleslegat til […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Morsø Kommunes Legat for personer, der søger videreuddannelse i teoretisk eller praktisk retning

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Morsø Kommunes Legat for personer, der søger videreuddannelse i teoretisk eller praktisk retning Støtte til i Morsø kommune boende personer, der søger videreuddannelse i teoretisk eller praktisk retning, særligt til håndværk, styrmandselever og havebrug. Yderligere oplysninger: Der annonceres hvert år. Se også:Morsø kommunes LegatMorsø Kommunes legat for ældre og handicappedeMorsø Kommunes Legat til fordel for […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Legatet til videreuddannelse af håndværkere i Nyborg

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Legatet til videreuddannelse af håndværkere i Nyborg Legatet tildeles håndværkere med svendebrev (mestre, svende eller lærlinge), der har eller har haft bopæl i Nyborg kommune. Ansøgningsblanket kan printes fra hjemmesiden. Skriv legatets navn i søgefeltet. Ansøgningsblanket udleveres også i Borgerservice Se også:Fælleslegatet for værdige trængende i Nyborg KommuneMølleejer Jens Christian Jespersens Legat for værdige trængende […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Legat til videreuddannelse for lærere i Ribe Amt

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Legat til videreuddannelse for lærere i Ribe Amt Til seminarieuddannede lærere i Ribe amt, til videreuddannelse i ind- eller udland. Yderligere oplysninger: Legatet skal være anvendt inden 1. sept. Ansøgning skal indeholde oplysninger om, hvad man vil anvende llegatportionen til, kursets eller uddannelsens varighed, desuden alder, dimissionsår og nuværende ansættelsessted. Derudover udførlige oplysninger om det […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Læderhandler Peter Thorups Legat til videreuddannelse for unge handelsmænd i Holstebro

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Læderhandler Peter Thorups Legat til videreuddannelse for unge handelsmænd i Holstebro Til unge mænd og kvinder under uddannelse fra Holstebro by og opland, og som har vist særlig flid m.v. i faget og ikke selv har midler. Der uddeles ca. årligt 3.500 kr. Se også:Fælleslegatet for uddannelse af unge ubemidlede fra Holstebro kommuneUddannelsescenter Holstebros studiefondKøbmand […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Grenaa Haandværkerforenings Legat til videreuddannelse af unge fra tidligere Grenaa kommune

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Grenaa Haandværkerforenings Legat til videreuddannelse af unge fra tidligere Grenaa kommune Til unge fra tidligere Grenaa kommune, som har påbegyndt en videreuddannelse. Studenter-, HHX-, HTX-, HF- og VUC-eksamener regnes i denne sammenhæng ikke for videregående uddannelse. Der skal ansøges på skema som rekvireres efter opslag i lokalpressen ca. 1. november hvert år. Se også:Grenaa Haandværkerforenings […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Grenaa Haandværkerforenings legat til Håndværkssvende under videreuddannelse

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Grenaa Haandværkerforenings legat til Håndværkssvende under videreuddannelse Til mandlige og kvindelige håndværkssvende fra Grenå Kommune, og som har påbegyndt videregående uddannelse. Yderligere oplysninger: Ansøgningsfrister annonceres i lokalpressen – normalt november. Se også:Grenaa Haandværkerforenings Legat til videreuddannelse af unge fra tidligere Grenaa kommuneEmma og Jørgen Jensens Mindelegat for unge under uddannelse fra Grenaa KommuneGrenaa Kommunes Legat […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Fyns Stifts Sparekasses Jubilæumslegat til videreuddannelse af børn og unge i Fyns amtskommune

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Fyns Stifts Sparekasses Jubilæumslegat til videreuddannelse af børn og unge i Fyns amtskommune Legatet tildeles unge fra Fyns amtskommune til videreuddannelse på gymnasieskoler, seminarier, folkehøjskoler, landbrugsskoler, husholdningsskoler, efterskoler og andre undervisningsvirksomheder i alle sådanne tilfælde, hvor legatudvalget skønner, at økonomisk støtte er på sin plads. Legatportionernes størrelse fastsættes for hvert år af legatudvalget. Legatportionerne bliver […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Fabrikant Alfred Bildt og hustrus Legat for håndværkerlærlinges videreuddannelse fra Ringkjøbing

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Fabrikant Alfred Bildt og hustrus Legat for håndværkerlærlinges videreuddannelse fra Ringkjøbing Yder støtte til håndværkerlærlinge udlært i Ringkøbing, og som er i færd med videreuddannelse eller til evt. studieophold/tur. Kan søges efter annoncering i den lokale dagspresse, hvor ansøgningsfrist vil fremgå. Der ydes kun økonomisk støtte til videreuddannelse. Se også:Fabrikant Vilhelm Pedersen og Hustrus LegatKøbmand […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Esbjerg Handelsskoles Fond til erhvervsøkonomisk videreuddannelse

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Esbjerg Handelsskoles Fond til erhvervsøkonomisk videreuddannelse Støtte til elever til erhvervsøkonomisk uddannelse, støtte kan kun ydes til elever med umiddelbar tilknytning til Rybners. Kursusvirksomhed indenfor handel og kontor. Se også:Den Fynske Fond for Erhvervsøkonomisk Forskningstsjællands Handelsskoles FondEsbjerg Statsskoles StudiefondKirstine og Niels Th. Jensens LegatEsbjerg Ugeavis’ FondLæge Povl Carstensens Mindefond

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges