Morsø Kommunes Legat for personer, der søger videreuddannelse i teoretisk eller praktisk retning

Morsø Kommunes Legat for personer, der søger videreuddannelse i teoretisk eller praktisk retning Støtte til i Morsø kommune boende personer, der søger videreuddannelse i teoretisk eller praktisk retning, særligt til håndværk, styrmandselever og havebrug. Yderligere oplysninger: Der annonceres hvert år. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Legatet til videreuddannelse af håndværkere i Nyborg

Legatet til videreuddannelse af håndværkere i Nyborg Legatet tildeles håndværkere med svendebrev (mestre, svende eller lærlinge), der har eller har haft bopæl i Nyborg kommune. Ansøgningsblanket kan printes fra hjemmesiden. Skriv legatets navn i søgefeltet. Ansøgningsblanket udleveres også i Borgerservice [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Legat til videreuddannelse for lærere i Ribe Amt

Legat til videreuddannelse for lærere i Ribe Amt Til seminarieuddannede lærere i Ribe amt, til videreuddannelse i ind- eller udland. Yderligere oplysninger: Legatet skal være anvendt inden 1. sept. Ansøgning skal indeholde oplysninger om, hvad man vil anvende llegatportionen til, kursets eller uddannelsens varighed, desuden alder, dimissionsår og nuværende ansættelsessted. Derudover udførlige oplysninger om det… Fortsæt læsning af Legat til videreuddannelse for lærere i Ribe Amt

Læderhandler Peter Thorups Legat til videreuddannelse for unge handelsmænd i Holstebro

Læderhandler Peter Thorups Legat til videreuddannelse for unge handelsmænd i Holstebro Til unge mænd og kvinder under uddannelse fra Holstebro by og opland, og som har vist særlig flid m.v. i faget og ikke selv har midler. Der uddeles ca. årligt 3.500 kr. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Grenaa Haandværkerforenings Legat til videreuddannelse af unge fra tidligere Grenaa kommune

Grenaa Haandværkerforenings Legat til videreuddannelse af unge fra tidligere Grenaa kommune Til unge fra tidligere Grenaa kommune, som har påbegyndt en videreuddannelse. Studenter-, HHX-, HTX-, HF- og VUC-eksamener regnes i denne sammenhæng ikke for videregående uddannelse. Der skal ansøges på skema som rekvireres efter opslag i lokalpressen ca. 1. november hvert år. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Fyns Stifts Sparekasses Jubilæumslegat til videreuddannelse af børn og unge i Fyns amtskommune

Fyns Stifts Sparekasses Jubilæumslegat til videreuddannelse af børn og unge i Fyns amtskommune Legatet tildeles unge fra Fyns amtskommune til videreuddannelse på gymnasieskoler, seminarier, folkehøjskoler, landbrugsskoler, husholdningsskoler, efterskoler og andre undervisningsvirksomheder i alle sådanne tilfælde, hvor legatudvalget skønner, at økonomisk støtte er på sin plads. Legatportionernes størrelse fastsættes for hvert år af legatudvalget. Legatportionerne bliver… Fortsæt læsning af Fyns Stifts Sparekasses Jubilæumslegat til videreuddannelse af børn og unge i Fyns amtskommune

Fabrikant Alfred Bildt og hustrus Legat for håndværkerlærlinges videreuddannelse fra Ringkjøbing

Fabrikant Alfred Bildt og hustrus Legat for håndværkerlærlinges videreuddannelse fra Ringkjøbing Yder støtte til håndværkerlærlinge udlært i Ringkøbing, og som er i færd med videreuddannelse eller til evt. studieophold/tur. Kan søges efter annoncering i den lokale dagspresse, hvor ansøgningsfrist vil fremgå. Der ydes kun økonomisk støtte til videreuddannelse. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]