Radio- og tv-virksomhed – pulje til lokalradioer og lokaltv-stationer

Radio- og tv-virksomhed – pulje til lokalradioer og lokaltv-stationer Puljen, som er på omkring 50 millioner kr., har til formål at yde driftstilskud til ikke-kommercielle lokale radio- og tv-stationer, som har en programtilladelse. Ansøgningsvejledning kan findes på hjemmeside eller kan rekvireres. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Nordea Bank Danmarks Fond for unge, der ønsker at starte egen virksomhed på Sjælland

Nordea Bank Danmarks Fond for unge, der ønsker at starte egen virksomhed på Sjælland Yder støtte til unge, der gennem en længere periode har vist evne og vilje til at foretage en væsentlig opsparing med det formål senere at erhverve egen virksomhed på Sjælland. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Fhv. bankdirektør Rasmus Hans Lollesgårds Fond for unge ugifte danske mænds videre uddannelse i praktisk virksomhed i udlandet

Fhv. bankdirektør Rasmus Hans Lollesgårds Fond for unge ugifte danske mænds videre uddannelse i praktisk virksomhed i udlandet Støtte til unge ugifte mænd med dansk indfødsret, bosiddende i Danmark, ved deres videre uddannelse i udlandet i praktiske virksomheder. Yderligere oplysninger: Ret til legatet har fortrinsvis unge mænd af afdøde fhv. bankdirektør Lollesgårds familie samt unge… Fortsæt læsning af Fhv. bankdirektør Rasmus Hans Lollesgårds Fond for unge ugifte danske mænds videre uddannelse i praktisk virksomhed i udlandet