Vordingborg Gymnasiums Legatforening

Vordingborg Gymnasiums Legatforening Foreningens formål er at støtte økonomisk vanskeligt stillede elever på eller fra Vordingborg Gymnasium og HF i deres uddannelsesforløb. Der uddeles årligt ca. 25.000 kr. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Understøttelsesforeningen for Næstved, Præstø, Møn og Vordingborg kommuner

Understøttelsesforeningen for Næstved, Præstø, Møn og Vordingborg kommuner At understøtte medlemmer som formedelst alderdom, svaghed eller uheld er blevne trængende. Yderligere oplysninger: At understøtte medlemmer, som p.g.a. alderdom, svaghed eller uheld er blevet økonomisk dårligt stillede og enker og børn under 14 år efter medlemmer, for så vidt de anses for økonomisk dårligt stillede samt… Læs mere Understøttelsesforeningen for Næstved, Præstø, Møn og Vordingborg kommuner

Skræddermester Jens Peter Larsen og hustru Anna Larsens Mindefond for studerende fra Vordingborg

Skræddermester Jens Peter Larsen og hustru Anna Larsens Mindefond for studerende fra Vordingborg Støtte til unge studerende på Danmarks Tekniske Højskole eller Københavns Universitet, der er døbt og konfirmeret i Vordingborg, Kalvehave eller Stensby sogn, hvis tidligere studier har vist lovende resultater og som har økonomiske problemer. Ansøgning indgives til DTU eller Universitetets stipendieadministration på… Læs mere Skræddermester Jens Peter Larsen og hustru Anna Larsens Mindefond for studerende fra Vordingborg

Skræddermester Jens Peter Larsen og hustru Anna Larsens Mindefond for studerendefra Vordingborg sogn, Kalvehave

Skræddermester Jens Peter Larsen og hustru Anna Larsens Mindefond for studerendefra Vordingborg sogn, Kalvehave At yde støtte til unge studerende på Danmarks Tekniske Højskole eller Københavns Universitet, der er døbt og konfirmeret i Vordingborg, Kalvehave eller Stensby sogn, hvis tidligere studier har vist lovende resultater og som har økonomiske problemer. Yderligere oplysninger: Uden dokumentation frafalder… Læs mere Skræddermester Jens Peter Larsen og hustru Anna Larsens Mindefond for studerendefra Vordingborg sogn, Kalvehave

Overretssagfører P.A. Hansens Legat til Studenter fra Vordingborg og Omegn samt Møen

Overretssagfører P.A. Hansens Legat til Studenter fra Vordingborg og Omegn samt Møen Studiehjælp under læsning ved Københavns Universitet eller Den Polytekniske Læreanstalt Danmarks Tekniske Højskole. Yderligere oplysninger: Legat til studenter fra Vordingborg Gymnasium eller studenter fra Vordingborg og omegn samt Møn, der har taget eksamen andetsteds, som studerer ved Københavns Universitet eller Polyteknisk Læreanstalt, Danmarks… Læs mere Overretssagfører P.A. Hansens Legat til Studenter fra Vordingborg og Omegn samt Møen

Overmatros af Vordingborg Rasmus Jensens og hustru Rigmor Camilla Jensens Mindelegat

Overmatros af Vordingborg Rasmus Jensens og hustru Rigmor Camilla Jensens Mindelegat Yder støtte til trængende blinde danske personer, uanset om blindheden er medfødt eller skyldes anden årsag. Legatportion a max. 300 kr. Der uddeles årligt ca. 7.500 kr. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Overretssagfører af Vordingborg P. A. Hansens Legat

Overretssagfører af Vordingborg P. A. Hansens Legat Kan søges af studenter fra Vordingborg Gymnasium eller studenter fra Vordingborg eller omegn og Møn, der har taget studentereksamen andetsteds. Kun studerende ved Københavns Universitet og Danmarks Tekniske Højskole kan komme i betragtning. Ansøgningen må indeholde oplysninger om økonomiske forhold og studieforhold, samt bilagt fotokopi af eksamensbeviser og… Læs mere Overretssagfører af Vordingborg P. A. Hansens Legat