Vordingborg Håndværkerforenings Uddannelsesfond for unge håndværkere

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Vordingborg Håndværkerforenings Uddannelsesfond for unge håndværkere Hjælp til gennemførelse af læreforholdet. Kan søges af lærlinge, der er ansat i virksomheder, der er medlem af Vordingborg Håndværkerforening. Se også:Kalundborgs Håndværkerforenings UddannelsesfondVordingborg Gymnasiums LegatforeningMøn kommunes uddannelsesfondOverretssagfører af Vordingborg P. A. Hansens LegatFælleslegat for værdigt trængende i Vordingborg KommuneFælleslegat for Uddannelsessøgende i Vordingborg Kommune

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Vordingborg Gymnasiums Legatforening

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Vordingborg Gymnasiums Legatforening Foreningens formål er at støtte økonomisk vanskeligt stillede elever på eller fra Vordingborg Gymnasium og HF i deres uddannelsesforløb. Der uddeles årligt ca. 25.000 kr. Se også:Overretssagfører af Vordingborg P. A. Hansens LegatFælleslegat for værdigt trængende i Vordingborg KommuneOverretssagfører P.A. Hansens Legat til Studenter fra Vordingborg og Omegn samt MøenFælleslegat for Uddannelsessøgende […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Understøttelsesforeningen for Næstved, Præstø, Møn og Vordingborg kommuner

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Understøttelsesforeningen for Næstved, Præstø, Møn og Vordingborg kommuner At understøtte medlemmer som formedelst alderdom, svaghed eller uheld er blevne trængende. Yderligere oplysninger: At understøtte medlemmer, som p.g.a. alderdom, svaghed eller uheld er blevet økonomisk dårligt stillede og enker og børn under 14 år efter medlemmer, for så vidt de anses for økonomisk dårligt stillede samt […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Sømands- og Fiskerforeningen for Vordingborg Købstad

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Sømands- og Fiskerforeningen for Vordingborg Købstad Til ydelse af hel eller delvis fribolig i sømandsstiftelsen. til understøttelse af trængende medlemmer med penge. Se også:Vordingborg Gymnasiums LegatforeningFælleslegat for værdigt trængende i Vordingborg KommuneOverretssagfører af Vordingborg P. A. Hansens LegatSagfører af Præstø Johannes Henry Krarups LegatFælleslegat for Uddannelsessøgende i Vordingborg KommuneVordingborg Håndværkerforenings Uddannelsesfond for unge håndværkere

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Skræddermester Jens Peter Larsen og hustru Anna Larsens Mindefond for studerende fra Vordingborg

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Skræddermester Jens Peter Larsen og hustru Anna Larsens Mindefond for studerende fra Vordingborg Støtte til unge studerende på Danmarks Tekniske Højskole eller Københavns Universitet, der er døbt og konfirmeret i Vordingborg, Kalvehave eller Stensby sogn, hvis tidligere studier har vist lovende resultater og som har økonomiske problemer. Ansøgning indgives til DTU eller Universitetets stipendieadministration på […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Skræddermester Jens Peter Larsen og hustru Anna Larsens Mindefond for studerendefra Vordingborg sogn, Kalvehave

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Skræddermester Jens Peter Larsen og hustru Anna Larsens Mindefond for studerendefra Vordingborg sogn, Kalvehave At yde støtte til unge studerende på Danmarks Tekniske Højskole eller Københavns Universitet, der er døbt og konfirmeret i Vordingborg, Kalvehave eller Stensby sogn, hvis tidligere studier har vist lovende resultater og som har økonomiske problemer. Yderligere oplysninger: Uden dokumentation frafalder […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Overretssagfører P.A. Hansens Legat til Studenter fra Vordingborg og Omegn samt Møen

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Overretssagfører P.A. Hansens Legat til Studenter fra Vordingborg og Omegn samt Møen Studiehjælp under læsning ved Københavns Universitet eller Den Polytekniske Læreanstalt Danmarks Tekniske Højskole. Yderligere oplysninger: Legat til studenter fra Vordingborg Gymnasium eller studenter fra Vordingborg og omegn samt Møn, der har taget eksamen andetsteds, som studerer ved Københavns Universitet eller Polyteknisk Læreanstalt, Danmarks […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Overmatros af Vordingborg Rasmus Jensens og hustru Rigmor Camilla Jensens Mindelegat

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Overmatros af Vordingborg Rasmus Jensens og hustru Rigmor Camilla Jensens Mindelegat Yder støtte til trængende blinde danske personer, uanset om blindheden er medfødt eller skyldes anden årsag. Legatportion a max. 300 kr. Der uddeles årligt ca. 7.500 kr. Se også:Skomagermester Jens Jensens og hustru Vilhelmine, født Andresens LegatBrygger af Lundby Niels Jensens og hustru Karen […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Overretssagfører af Vordingborg P. A. Hansens Legat

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Overretssagfører af Vordingborg P. A. Hansens Legat Kan søges af studenter fra Vordingborg Gymnasium eller studenter fra Vordingborg eller omegn og Møn, der har taget studentereksamen andetsteds. Kun studerende ved Københavns Universitet og Danmarks Tekniske Højskole kan komme i betragtning. Ansøgningen må indeholde oplysninger om økonomiske forhold og studieforhold, samt bilagt fotokopi af eksamensbeviser og […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Fonden til fordel for Det Konservative Folkeparti i Vordingborg

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Fonden til fordel for Det Konservative Folkeparti i Vordingborg Se også:Fonden af 1. oktober 1953Christmas Møllers MindefondVordingborg Gymnasiums LegatforeningOverretssagfører af Vordingborg P. A. Hansens LegatFælleslegat for værdigt trængende i Vordingborg KommuneFælleslegat for Uddannelsessøgende i Vordingborg Kommune

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges