Zonta Studiefond for yngre kvinder

Zonta Studiefond for yngre kvinder Fondsmidler kan søges af kvinder, som har gennemført mellemlange uddannelser (3-4 år) indenfor sundhedsvæsenet. Fonden tilgodeser udelukkende ansøgere, som ønsker at gennemføre et specialkursus og/eller studieophold i udlandet for at dygtiggøre sig indenfor eget faglige interesseområde. Kongresdeltagelse støttes ikke. Der kan søges om økonomisk støtte på op til 40.000 kr.… Fortsæt læsning af Zonta Studiefond for yngre kvinder

relæge L. Mahlers og overlæge N. R. Blegvads rejselegater for yngre otolaryngologer

Ørelæge L. Mahlers og overlæge N. R. Blegvads rejselegater for yngre otolaryngologer Rejselegater til yderligere udvikling og dygtiggørelse af 2 yngre danske otolaryngologer. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Gårdejer Alfred Larsens Fond for yngre landmænd

Gårdejer Alfred Larsens Fond for yngre landmænd Yder økonomisk støtte til unge stræbsomme landmænd til hjælp til eller i forbindelse med erhvervelse af egen bedrift samt til hjælp for børn og unge, der uforskyldt er kommet i nød. Kan kun søges af medlemmer af Landbonord. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Frederik og Marie Beyers Legat for yngre mænds og kvinders uddannelse m.v.

Frederik og Marie Beyers Legat for yngre mænds og kvinders uddannelse m.v. Uddeles til fortrinsvis yngre personer i de under A og B nævnte tilfælde: A. Der agter at uddanne sig til en livsstilling ved handel, håndværk, industri eller videnskab. B. Der ønsker at etablere selvstændig forretning eller virksomhed. C. Der uforskyldt er kommet i… Fortsæt læsning af Frederik og Marie Beyers Legat for yngre mænds og kvinders uddannelse m.v.

DDS’ danske rejselegat for yngre dermatologer

DDS´ danske rejselegat for yngre dermatologer Støtte til transportudgifter, således at dermatologer, der modtager legater kan give fremmøde ved DDS´ forårs- og efterårsmøde. Der uddeles 5 portioner á maksimalt 2000 kr. Ansøges elektronisk hos selskabets formand. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Christian og Ottilia Brorsons Rejselegat for Yngre Videnskabsmænd og -kvinder

Christian og Ottilia Brorsons Rejselegat for Yngre Videnskabsmænd og -kvinder Legatet yder bidrag til studierejser med videnskabeligt formål i udlandet (ikke kongresrejser, el. lign.) Ansøgeren skal have bestået afsluttende eksamen – over bachelorniveau – og må sandsynliggøre videnskabelige kvalifikationer med relevante anbefalinger. Ansøgningen skal indeholde oplysninger om ansøgerens kvalifikationer, rejsens formål, bestemmelsessted, varighed, budget, det… Fortsæt læsning af Christian og Ottilia Brorsons Rejselegat for Yngre Videnskabsmænd og -kvinder