En Sømands Legat, Oprettet af pensioneret Skibsfører Rasmus Andreas Hansen

En Sømands Legat, Oprettet af pensioneret Skibsfører Rasmus Andreas Hansen

Legatets formål er uddannelse af forældreløse børn og unge eller til forældreløse børn og unge, fortrinsvis til rekreation, men også andre unge under uddannelse kan komme i betragtning. Ansøgningsfrister meddeles ved opslag i dagspressen første lørdag i maj. Ansøgningsskema rekvireres ved fremsendelse af frankeret returkuvert eller på hjemmeside. Der uddeles årligt ca. 10-15.000 kr.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar