Engelhardt Thomsens Jubilæumslegat

Engelhardt Thomsens Jubilæumslegat

2/3 til en eller flere personer, hvis trang efter udvalgets skøn betinger en støtte.
1/3 efter ansøgning til en person til støtte til en idrætsleder- eller træneruddannelse eller efter ansøgning til en idrætsforening til støtte ved arrangement af idrætsleder- eller træneruddannelse.
Det er i alle tilfælde en betingelse for tildeling, at den pågældende person stammer fra, er opvokset på, eller i øvrigt har, tilknytning til Mors.
Yderligere oplysninger: Ansøgningsfrister annonceres.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar