Enkefru Mette Catrine Raarups Mindelegat

Enkefru Mette Catrine Raarups Mindelegat

Økonomisk støtte til følgende formål.
Yderligere oplysninger: Afdeling A: 1. Lærere og lærerinder i ekstraordinær pengeforlegenhed på grund af
sygdom eller anden tilfældig omstændighed. 2. Forhenværende lærere og lærerinder, navnlig med uforsørgede børn, hvis uddannelse endnu ikke er afsluttet. Afdeling B: Lærerenker, navnlig med uforsørgede børn, hvis uddannelse
endnu ikke er afsluttet. Afdeling C: Studenter, se opslag på universiteterne. Legatet søges i forbindelse med universiteternes legater. (Stipendiekontoret). Legatportioner á 800 til 1.200 kr. Afdeling D: Begavede og flittige studerende ved Den Polytekniske Læreanstalt. Legatet søges ved læreanstalten (Stipendiekontoret). En legatportion af indtil 1.200 kr. til: Afdeling E: En lovende ung musiker, der har gennemgået en fyldig uddannelse herhjemme og vil fortsætte i udlandet. Afdeling F: Yngre bygningshåndværkere, som er svende i deres fag, og som er elever på et af de eksisterende husbygningsteknika i Danmark. Legatet søges ved det pågældende teknikum. Afdeling G: Unge handelsmænd
med god afgangsprøve fra mindst 2-årig handelsskole og tilfredsstillende vidnesbyrd fra denne for flid og dygtighed i deres tester fra deres hidtidige principaler for flid og dygtighed i deres praktiske virksomhed til deres videre uddannelse, navnlig til rejseunderstøttelse. Ansøgningsskemaer til afdeling A, B, E og G udleveres ved indsendelse til administrator af frankeret svarkuvert og
meddelelse om, hvilken afdeling af legatet, der søges. Ansøgninger til afd. C, D
og F skal indgives til de respektive læreanstalter.
Kun ansøgere, som får tildelt legater vil blive underrettet.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar