Enkelensgrevinde Ingeborg M. Rantzaus Familiefond

Enkelensgrevinde Ingeborg M. Rantzaus Familiefond

Efterkommere efter stifterens forældre Theobald Christian Frederik Weber og fru Sophie Meldola Weber, begge af Svendborg og som fyldestgør fondens formål, har fortrinsret til at modtage udbetalinger fra fonden. Ældre enlige kvinder eller personer, der på grund af sygdom eller anden uforskyldt årsag har specielt behov for støtte. Såfremt der ikke er kvalificerede ansøgere blandt de nævnte grupper, vil yngre personer, der har behov for hjælp til at færdiggøre deres studier eller foretage studierejse i udlandet kunne komme i betragtning. Ansøgningsskema kan hentes på hjemmesiden i september måned, hvor ansøgningsfrist og fremsendelsesadresse er påført.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar