Entreprenør Marius Pedersens Fond Ferritslev

Entreprenør Marius Pedersens Fond Ferritslev

Sikre og underbygge det økonomiske grundlag for Marius Pedersen A/S´ fortsatte beståen og udvikling, samt at omfatte virksomheder som bestyrelsen efter almindelige forretningsmæssige synspunkter skønner det rimeligt at erhverve til fonden eller erhverve aktier i. Støtte til veltjente funktionærer eller andre nært tilknyttede personer til de af fonden ejede virksomheder eller til sådannes efterladte. At sikre entreprenør Marius Pedersens efterkommere, som eventuelt er kommet i trang eller hvis forhold, der overhovedet kan være grund til at forbedre. Dette kan ske ved understøttelse eller ved lån, f.eks. til uddannelse, studier, rejser, til at stifte hjem, grunde egen selvstændig virksomhed eller erhverve eget hus. Uddeling af legater sker efter bestyrelsens skøn efter eller uden ansøgning. Telefonisk kontakt frabedes.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar