Entreprenør Marius Pedersens Fond

Entreprenør Marius Pedersens Fond

At sikre og underbygge det økonomiske grundlag for Marius Pedersen A/S´ fortsatte beståen og udvikling. Overskydende beløb anvendes til samfundsmæssige formål.
Yderligere oplysninger: Fondens formål kan udvides til også at omfatte virksomheder, som bestyrelsen efter almindelige forretningsmæssige synspunkter skønner det rimeligt at erhverve til fonden eller erhverve aktier i. Bestyrelsen skal ved enstemmig beslutning kunne anvende overskydende beløb til samfundsmæssige formål, fortrinsvis inden for virksomhedens interessesfære og til velgørende formål. Der
skal også, i det omfang fondens indtægter strækker til, kunne ydes støtte til veltjente funktionærer eller andre nært tilknyttede personer til de af fonden ejede virksomheder eller til sådannes efterladte. Det er endvidere fondens formål at sikre entreprenør Marius Pedersens efterkommere, som eventuelt er kommet i trang eller hvis forhold, der overhovedet kan være grund til at forbedre. Dette kan ske ved understøttelse eller ved lån, f.eks. til uddannelse,
studier, rejser, til at stifte hjem, grunde egen selvstændig virksomhed eller erhverve eget hus, idet bestyrelsen i hvert enkelt tilfælde afgør, under hvilken
form støtte vil være at yde. Ud over disse personkredse ydes ikke personlige legater.
Uddeling af legater sker efter bestyrelsens skøn efter eller uden ansøgning.
Telefonisk kontakt frabedes.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar