Entreprenørforeningens Understøttelsesfond

Entreprenørforeningens Understøttelsesfond

Fondens midler anvendes til understøttelse af:
A) Tidligere medlemmer, som har behov for understøttelse.
B) Tidligere medlemmers enker/enkemænd, som har behov for understøttelse.
C) Tidligere medlemmers børn, som har behov for understøttelse i forbindelse med
uddannelsesformål.
D) Almennyttige formål af betydning for ældres særlige boligbehov.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar