Ergoterapeutforeningens Forskningsfond

Ergoterapeutforeningens Forskningsfond

Støtte til udviklingsarbejde og forskning indenfor ergoterapi i forbindelse med igangsættelse, gennemførelse og formidling af udviklingsarbejde og forskning. Der ydes ikke støtte til deltagelse i kurser, kongresser, studierejser o.lign., ligesom der ikke ydes støtte til projekter, som er led i ergoterapeutstuderendes bacheloropgaver. Ansøgning under 1.000 kr. kan ikke forventes behandlet. Yderligere oplysninger samt ansøgningsskema kan findes på hjemmeside eller rekvireres telefonisk. Forventet sagsbehandlingstid er 2 måneder fra ansøgningsfristens udløb. Yderligere spørgsmål kan rettes til bevillingsudvalget på nedenstående e-mail. Fonden er midlertidligt lukket for ansøgning og uddeling i årene 2006 og 2007.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar