Erhvervssprogligt Forbunds Studielegat

Erhvervssprogligt Forbunds Studielegat

Erhvervssproglige studerende og dimittender, der er medlemmer af EsF. Legatet skal anvendes til studietur eller -ophold i udlandet af mindst 3 mdrs. varighed med henblik på videreuddannelse eller som led i en erhvervssproglig uddannelse
Yderligere oplysninger: Studieture for hold af studerende.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar