Erik Fjeldsøe Fonden

Erik Fjeldsøe Fonden

Eje, bevare og administrere fondens aktiver, derunder en større sølvsamling. Yde økonomisk støtte til driften af udlejningsejendomme, sålænge disse ejes af stifterens descendenter, samt tilskud til forskning vedrørende byggemæssige problemer såsom nye bygge og vedligeholdelsesmetoder, herunder bl.a. bevaring af altaner, facader mv. imod forvitring og nedstyrtning etc., alt primært foretaget direkte på stifterens descendenters ejendomme, sekundært på eller til brug for ejendomme, navnlig udlejningsejendomme, i almindelighed.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar