Erik Thunes Legat af 1954

Erik Thunes Legat af 1954

Legatets formål er at støtte velgørenhedsarbejde for ulykkeligt stillede børn og børn, der trænger til lægehjælp eller økonomisk støtte, samt støtte organisationer, der hjælper ulykkeligt stillede børn. Legatet yder støtte til projekter i Danmark samt projekter i udlandet, der administreres af en dansk organisation. For at komme i betragtning til at modtage støtte skal projektet leve op til en række betingelser. Projektet skal administreres af en dansk organisation. For projekter i udlandet lægges der vægt på, at projektet gennemføres i samarbejde med en lokal partner for at sikre lokal forankring og bæredygtighed. Projektet skal være afgrænset, og der skal foreligge en klar beskrivelse af projektets formål, aktiviteter og forventede resultater, der efterfølgende kan gøres til genstand for en evaluering. Legatets midler skal gå til at støtte projektets kerneaktiviteter,og kun en mindre del må dække administrationsomkostninger til projektorganisationen. Ansøgningsskema kan rekvireres fra hjemmesiden.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar