Erland Richard Frederiksen og Hustrus Legat (fond) for forskning indenfor Kræftens Bekæmpelse

Erland Richard Frederiksen og Hustrus Legat (fond) for forskning indenfor Kræftens Bekæmpelse

Fundatsen bestemmer, at støtte kan ydes til Kræftens Bekæmpelses forskning i kræftsygdomme i overensstemmelse med formålet i Landsforeningen til Kræftens Bekæmpelse. Ansøges efter opslag. Ansøgning indsendes i 3 eksemplarer.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar