Erna Møller Nielsens Opmuntringslegat

Erna Møller Nielsens Opmuntringslegat

Ud fra trangsbestemte og almenvelgørende hensyn støttes: a) kvinde eller mand, lidende af ægte trigeminusneuralgi (ansigtssmerter), b) kvinde eller mand med psykisk lidelse c) kvinde eller mand med stærk invaliditet, d) kvinde, som trænger til en opmuntring på grund af egen sygdom eller ulykkestilfælde, eller nær pårørendes død. Legatmodtagere prioriteres i ovennævnte rækkefølge. Modtager skal i mindst 4 år forud for legatets tildeling have haft og fortsat have fast bopæl på Mors. Legatportionernes uddeling sker, dels efter ansøgning fra mulige modtagere, dels uden ansøgning, i begge tilfælde efter anbefaling fra læge, præst eller social myndighed, således at ovennævnte intentioner efterkommes. Annonceres lokalt i oktober måned.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar