Esbjerg Byfond Selvejende Institution

Esbjerg Byfond Selvejende Institution

Virke for bevarelse af arkitektonisk og/eller kulturhistorisk værdifulde huse og miljøer i Esbjerg kommune. Formålet opfyldes ved 1) præmiering af særlige fortjenstfulde restaureringer af ældre ejendomme, nybyggeri, der æstetisk og på særlig hensynsfuld måde overfor den omgivende bebyggelse er indpasset i det eksisterende miljø, godt og smukt nybyggeri i almindelighed og god og nænsom skiltning eller facadeudformning. (Der uddeles præmie(r) een gang årligt, ikke i form af kontanter, men f.eks. opsætning af bronzeplade). Præmieringen finder sted sidst på året. 2) ydelse af tilskud eller lån i forbindelse med ombygning eller renovering ved restaureringer eller om- og tilbygninger, hvor udvendige undtagelsesvis indvendige bygningsdetaljer udformet efter traditionel byggeskik kræver specielle udførelser, fjernelse af skæmmende bygningsdetaljer eller almindelige eller specielle vedligeholdelser i tilfælde, hvor omstændighederne taler derfor. Endvidere dækning af udgifter ved udarbejdelse af skilte- og butiksfacader, der harmonerer med miljøet, såfremt udgifterne overstiger gode standardudførelser.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar