Esbjerg Fiskeriforenings Hjælpe-, Udviklings- og Krisefond

Esbjerg Fiskeriforenings Hjælpe-, Udviklings- og Krisefond

At kunneudbetale større beløb til enker efter forulykkede fiskere efter at ulykken er hændt. At yde økonomisk hjælp til enker og børn eller andre efterladte efter forulykkede eller afdøde fiskere samt ældre fiskere. At bidrage til udvikling af fiskeriet fra Esbjerg samt støtte initiativer for dette fiskeri i krisesituationer.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar