Esbjerg kommunes Uddannelseslegat

Esbjerg kommunes Uddannelseslegat

Uddeles til: Personer, som er under uddannelse efter folkeskolen, som bor i Esbjerg Kommune eller har gået i skole i Esbjerg Kommune herunder tidligere Bramming og Ribe Kommuner. Ansøgere født i Kalvslund Sogn har i et vist omfang fortrinsret. Krav: Skal være i gang med en videreuddannelse. Her forstås ulønnet uddannelse og skolegang efter folkeskolen. Uddeles ikke til hjemmeboende. Cpr. nr. skal fremgå af ansøgningen.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar