Esbjerg Statsskoles Legatfond

Esbjerg Statsskoles Legatfond

Legatet kan søges af alle dygtige, værdigt trængende studerende, der er udgået fra Esbjerg Statsskole. Ansøgningen bør indeholde oplysninger om økonomiske forhold samt attest fra skattevæsenet vedr. egen indkomst og formue. For ansøgere under 19 år tillige om forældres indkomst og formue. Der uddeles årligt ca. 2.000 kr.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar