Esbjerg Statsskoles Studiefond

Esbjerg Statsskoles Studiefond

Rentefri lån til videreuddannelse af elever fra Esbjerg Statsskole, fortrinsvis i begyndelsen af studiet. Renter tilskrives 1 år efter eksamen. Lånene skal tilbagebetales senest efter 10 år. Der udlånes 5-10.000 kr. Dokumentation for økonomiske forhold kræves.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar