Estrid og Carl Torkild-Hansens Legat

Estrid og Carl Torkild-Hansens Legat

Yder økonomisk støtte til: 1) Værdigt trængende ældre medlemmer, evt. forhenværende medlemmer, af Det Danske Advokatsamfund respektive disses efterladte ægtefæller, som er bosat i Danmark, og som uden egen skyld befinder sig i en økonomisk trangssituation. 2) Lovende unge jurister (med kandidateksamen), der har gjort sig særlig bemærket ved dygtighed og flid, med henblik på videre uddannelse. 3) Ældre og værdigt trængende medlemmer af Estrid og advokat Carl Torkild-Hansens familie, der uden egen skyld befinder sig i en økonomisk trangssituation. Ansøgninger om legatportioner skal indeholde en redegørelse - bilagt evt. dokumentation - for ansøgers kvalifikationer set i relation til den påberåbte gruppe af berettigede. Uddelingstidspunktet meddeles legatmodtagerne.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar