Etatsråd A. C. Teilmanns Familielegat

Etatsråd A. C. Teilmanns Familielegat

Uddeling af legatportioner.
Yderligere oplysninger: Ydes kun til familiemedlemmer, der nedstammer i lige linie fra legatets stifter,
og kun i form af legatportioner.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar