Etatsraad Apoteker A. H. Riises og hustrus Familielegat

Etatsraad Apoteker A. H. Riises og hustrus Familielegat

Der ydes kun støtte til medlemmer af slægten, der samtidig er indmeldt i familielegatet. Støtten gives primært til uddannelsesøgende, sekundært til værdigt trængende slægtninge.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar